Stad Kortrijk kiest ook voor Obsurv, het beheerpakket voor het openbaar domein

/siteassets/nieuws/2018/obsurv-770x380.jpg

Stad Kortrijk kiest ook voor Obsurv, het beheerpakket voor het openbaar domein

29 november 2018
De stad Kortrijk heeft na een aanbestedingsprocedure Sweco aangeduid als leverancier van de software voor het beheer van rioleringen, straatmeubilair en groen. De aanbieding omvat zowel het beheerpakket Obsurv als de pakketten RioGL en FME. De geïntegreerde mogelijkheden voor het rioleringsbeheer waren voor Kortrijk extra aantrekkelijk.

Obsurv
Obsurv is Sweco’s eigen webtoepassing voor het beheer van het openbaar domein. Het pakket kent verschillende modules voor het beheer van groen, wegen, kunstwerken en ondergrondse infrastructuur. Obsurv helpt de stad Kortrijk een meer integrale werkwijze te realiseren en helpt hen grip te krijgen op belangrijke beheervragen, zoals:

  • Wat hebben wij precies in beheer?
  • Wat is de kwaliteit hiervan?
  • Welke kosten moeten wij de komende jaren maken om dit te onderhouden?

De stad Kortrijk koos voor Sweco omdat ons aanbod een beperkt aantal bestaande toepassingen omvat ‘die nauw verweven zijn en daardoor een betere compatibiliteit hebben’.

Obsurv wordt ondertussen gebruikt in Sint-Niklaas, Gent, Poperinge en bij DP World. In Nederland zijn al ruim 150 gemeenten en organisaties gebruiker van Obsurv.

RioGL
RioGL is een ‘client based’ toepassing ter ondersteuning van het rioleringsbeheer, eveneens ontwikkeld door Sweco. Dit pakket werkt in feite als een plug-in op Obsurv. De gebruiker kan de inventaris bijhouden, ontwerpberekeningen maken, beheermaatregelen plannen, inspectieresultaten analyseren en data uitwisselen met andere pakketten.

FME
FME is software die het mogelijk maakt om gegevens te importeren, te bewerken en te exporteren. Hierdoor wordt het een stuk eenvoudiger om data te koppelen en werkprocessen te automatiseren. FME ondersteunt meer dan 350 verschillende bestandsformaten zoals GIS- en CAD-formaten, webservices, databases en ruimtelijke 3D-formaten. Sweco is verdeler van FME en tevens Platinum Partner van Safe Software. 


MEER INFO
Website: https://obsurv.be

Bij vragen over Obsurv neemt u vrijblijvend contact op met:
Peter van der Burg - peter.vanderburg@swecobelgium.be
T: +32 (0)473 888 205