Eerste spadesteek Torero-installatie ArcelorMittal

/siteassets/nieuws/2019/torero-logo-770x380.png

Eerste spadesteek Torero-installatie ArcelorMittal

29 mei 2019
ArcelorMittal is gestart met de bouw van de Torero-installatie. Die zal houtafval verwerken tot biokoolstof voor gebruik in het hoogovenproces. Hierdoor wordt de injectie van fossiele poederkool verminderd en daalt de CO2-uitstoot. Binnen het overkoepelende contract ondersteunt Sweco, als engineeringpartner van ArcelorMittal, het complete engineeringproces: van haalbaarheid tot uitvoering.

Torero staat voor ‘TORefying wood with Ethanol as a Renewable Output’. Dit grootschalig project, uniek in zijn soort, krijgt innovatiesteun van de Vlaamse overheid en de Europese Unie (Horizon 2020-programma).

De installatie zal in de beginfase jaarlijks 120.000 ton afvalhout omzetten in ongeveer 50.000 ton biokolen. De technologie van het torrefactieproces is ontwikkeld door het bedrijf Torr-Coal, het afvalhout zal geleverd worden door Renewi. De indienstneming en eerste productie wordt verwacht tegen eind 2020.

Sweco levert volgende diensten:

  • Project- en procesmanagement
  • Equipment specification
  • Electrical en civil engineering
  • Piping
  • Procurement
  • Technical construction supervision
  • Industrieel landmeten: laserscan, recht van opstal, controle aannemers tijdens uitvoering

MEER INFO
Projectwebsite: www.torero.eu