0 of 0 for ""

Onze certificaten

Sweco Belgium beschikt over volgende certificaten: ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), alsook ISO 45001 en VCA (veiligheid).

De certificaten ISO 9001, ISO 45001 en ISO 14001 zijn toegekend voor alle activiteiten van Sweco Belgium, inclusief shared services. Voor VCA geldt dit enkel voor de divisie Industry.

Duurzaamheid begint bij jezelf. Sweco geeft het goede voorbeeld door in haar eigen kantoren de milieu- en energie-impact te beperken. Een strikte afvalscheiding, het beperken van het papierverbruik, een degelijke opvolging en vermindering van de CO2-uitstoot,… Het zijn kleine bijdragen die mee het verschil maken.

Het grootste verschil maakt Sweco in haar projecten. Daar zit onze kennis, passie en belangrijkste bijdrage aan de duurzame toekomst die we nastreven. De projectwerking maakt integraal deel uit van het milieu- en energiezorgsysteem. Het is onze ambitie om in onze projecten de concurrentie te overstijgen op vlak van milieu en energie. Het identificeren en voldoen aan alle regelgevende eisen is de vertrekbasis. Daarna volgt een kritische evaluatie van de milieu- en energie-impact en worden waar mogelijk alternatieven aangedragen en besproken met onze klanten. Zo willen we, samen met onze klanten, continu verbeteren in onze duurzame ontwerpen en adviezen.

Sweco wil voorop blijven met haar kennis en toepassing van innovatieve concepten en nieuwe ontwikkelingen, met een sterke projectwerking tot gevolg. We investeren daarom veel tijd en middelen in opleidingen en kennisuitwisseling voor onze medewerkers, want met gebundelde krachten komen we het meest duurzaam uit de hoek.

Voor de uitbreiding van de bestaande ISO-structuren met milieu en energie werd een intense interne samenwerking opgezet tussen de projectleiders, de experten uit de milieu- en energieafdeling en de stafdiensten (o.a. kwaliteit, veiligheid, facility, communicatie en HR). Hierdoor heeft Sweco de verschillende managementsystemen optimaal geïntegreerd. Zo zorgen we voor een eenduidige aanpak van de overlappende elementen, zoals documentbeheersing, en maken we tegelijkertijd ruimte vrij voor onze experts om maximaal toevoegde waarde te creëren.

Waar staan deze certificaten voor?

ISO 9001 is een internationale norm die de algemene principes en eisen van een kwaliteitszorgsysteem vastlegt. Een organisatie kan een ISO 9001-certifi­caat verwerven wanneer een externe en bevoegde organisatie auditeert en op basis daarvan oordeelt of wordt voldaan aan de eisen van die norm.

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisi­co’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.

ISO 45001 (Veiligheid en gezondheidsmanagementsystemen – Vereisten met richtlijnen voor gebruik) helpt organisaties bij het creëren van een gezonde en veilige werkplek. En dat in zowel kantoren, fabrieken, open ruimtes als andere werkomgevingen. De norm vervangt daarmee Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001, de Britse norm voor gezond en veilig werken die internationaal werd gebruikt.

VCA staat voor ‘Veiligheids Checklist Aannemers’. VCA is een gecertificeerd veiligheidsbeheerssyteem waarmee een bedrijf aantoont dat het veilig wil en kan werken en dat dit bedrijf structureel zorg besteedt aan veiligheid tijdens het werk. Om dit voor buitenstaanders en opdrachtgevers duidelijk te maken, laat het bedrijf dit systeem beoordelen door een externe certificerende instantie, d.m.v. een zogenaamde ‘VCA-audit’, wat na een succesvol afgeronde beoorde­ling leidt tot een VCA-certificaat.