0 of 0 for ""

Energie, industrie en water

De markt is in verandering. Dat geldt niet alleen voor de stap naar duurzame energie, maar ook naar een duurzame waterketen. Waar voorheen afvoer van water belangrijk was, is de omslag naar het vasthouden van water nu cruciaal. Grondstoffen zijn schaars en staan aan de basis voor alles. Van landbouw, industrie tot mobiliteit. Zodat we kunnen produceren, ontwikkelen en perspectief hebben. Sweco kijkt vooruit, gesteund door jarenlange kennis en ervaring.