0 of 0 for ""

Gebouwen en stedelijke gebieden

De stad van de toekomst begint in het nú. Dat betekent veel voor de ontwikkeling en realisatie van gebouwen en gebieden. Niet alleen verandert de wereld om ons heen in een snel tempo, ook stellen we zelf voortdurend andere en scherpere eisen aan hoe we straks willen wonen, werken, recreëren of ons verplaatsen. Het mag slimmer, groener en gezonder. Zonder druk te zetten op schaarse ruimte, materialen en grondstoffen. Deze opgave vraagt om veelzijdigheid. En expertise. Dat is wat Sweco biedt.

Foto © Georges De Kinder

BUUR Part of Sweco

Ideeën ontwikkelen, inzichten delen, onze omgeving koesteren. Zo werken we samen, net zoals kinderen het leren tijdens het opgroeien.

It takes a village. Onze gemeenschap en leefomgeving zijn complex geworden, de uitdagingen urgent. Het is belangrijker dan ooit om de leefomgeving van morgen duurzaam vorm te geven, voor onszelf, onze kinderen en onze planeet. Dat vergt ambitie, creativiteit en innovatie. Het is aan ons om dit vandaag waar te maken, in samenspraak met alle betrokkenen, over disciplines en sectoren heen, in verschillende contexten.

BUUR en Sweco bundelen hiervoor de krachten. Door ons te verenigen als één, kunnen we een grotere impact creëren ten voordele van onze leefomgeving. Samen vertalen we de gedeelde ambitie ‘Transforming Society Together’ naar concrete visies en projecten voor de ruimtelijke transitie.

BUUR versterkt de interdisciplinaire aanpak van Sweco en zal met Urban.Habitat één team vormen. Samen zetten we de toon in België, altijd met de blik op Europa en de globale doelstellingen.