0 of 0 for ""

Afvalwaterzuivering en integrale watersystemen

Water is de belangrijkste grondstof voor alle processen op aarde. Economische groei, urbanisatie en klimaatopwarming zorgen voor steeds grotere uitdagingen.

Sweco werkt mee aan de ontwikkeling en uitwerking van veilige, milieuvriendelijke en duurzame oplossingen rond waterbeheer. In onze stedelijke samenleving is slim omgaan met wateroverlast en droogte van cruciaal belang. Onze experts leveren oplossingen die bescherming bieden tegen overstromingen en droogte en die de zoetwatervoorziening op peil houden. We werken mee aan het ecologisch herstel van rivier- en beeksystemen.

De kwaliteit van het oppervlaktewater moet voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Sweco heeft alle expertise aan boord om deze doelstelling samen met u te realiseren. We zorgen voor de aanleg van een gescheiden stelsel van rioleringen en de bouw van collectoren en pompstations. In de buitengebieden pakken we via drukrioleringssystemen de afvoer van afval- en oppervlaktewater aan en bouwen we mee aan waterzuiveringsinstallaties.

  • Integraal waterbeheer
  • Ontwerp en beheer van waterrioleringsinfrastructuur
  • Rioolrenovatie en onderhoud
  • Waterveiligheid en overstromingsbeheer
  • Natuurtechnische waterbouw
  • Rivier- en beekherstel
  • Klimaatadaptatie
  • Afvalwaterzuiveringsinstallaties

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.