0 of 0 for ""

Milieucoördinatie

Bepaalde bedrijven zijn, gezien hun activiteiten, verplicht een milieucoördinator aan te stellen. Sweco Belgium beschikt over milieucoördinatoren (A en B) die deze taak opnemen. Ze komen minstens vier keer per jaar langs op de werkvloer en stellen ieder jaar een milieujaarverslag op over het voorgaande kalenderjaar.

Deze werkwijze is uw garantie dat uw bedrijf bijblijft met de wetgeving. Onze medewerkers kunnen ook de interne milieucoördinatoren ondersteunen. Dit omvat onder meer:

  • Bijdragen tot de ontwikkeling, invoering, toepassing en evaluatie van milieuvriendelijke productiemethodes en producten;
  • Leveren van juridisch advies over de Vlaamse, Brusselse en Waalse milieuwetgeving en aanreiken van praktisch bruikbare richtlijnen voor uw onderneming;
  • Leveren van economisch advies voor de minimalisatie van milieukosten, over subsidies en het opstellen van subsidiedossiers;
  • Leveren van technisch advies op het gebied van o.a. (afval)water- en luchtbehandeling, energiebesparing en -huishouding, afvalinzameling en -verwerking, opslag van gevaarlijke stoffen en inrichting van opslagplaatsen;
  • Waken over of instaan voor het afvalstoffenregister, de opstelling van het milieujaarverslag en andere administratieve verplichtingen, de uitvoering van de voorgeschreven emissie- en immissiemetingen en de registratie van de resultaten.
  • Waken over de naleving van de milieuwetgeving en vergunningsvoorwaarden;
  • Voorstellen doen over en bijdragen tot de interne en externe communicatie over de gevolgen voor mens en milieu van uw onderneming, uw producten, uw afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken.
  • Assisteren bij controles door de toezichthoudende overheden.

Gerelateerde projecten

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.