0 of 0 for ""

Sloop- en asbestinventarisatie

Onderschat asbest niet. Denk aan ieders veiligheid.

Om gezondheidsrisico’s te vermijden is goed asbestbeheer noodzakelijk. De federale wetgeving op de bescherming van werknemers verplicht iedere werkgever om een visuele asbestinventaris van zijn gebouwen te laten opmaken. Op die manier kan hij zijn werknemers en externe partijen informeren over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in zijn gebouw.

Een geavanceerde expertise in asbest

Aangezien asbestmaterialen vaak goed verborgen zijn, is het niet altijd eenvoudig om asbesttoepassingen te herkennen. Dat vereist een echte deskundigheid. Opdat u er volkomen gerust op zou kunnen zijn, bieden wij u als ISO-gecertificeerd studiebureau een geïntegreerde aanpak en een geavanceerde kennis in asbest. Onze visuele en destructieve asbestinventarissen voldoen aan de geldende wetgeving (voor het aanvragen van een milieuvergunning of het naleven van de codex over het welzijn op het werk). En onze analyses worden uitgevoerd door erkende laboratoria.

 • In Brussel  en in Wallonië verplicht de wetgeving u over het algemeen om een visuele asbestinventaris te laten opmaken.
 • In Vlaanderen maken de inventarissen integraal deel uit van de sloopinventaris sinds de inwerkingtreding van Tracimat in 2017, waarbij asbest net als andere gevaarlijk afvalstoffen in het Tracimat-systeem moet worden geïnventariseerd.

Visuele asbestinventaris

 • Onze expert komt bij u langs
 • Een inspectie van de asbesthoudende materialen wordt uitgevoerd voor de toegankelijke delen
 • Er worden monsters genomen, lokaal per lokaal, waarbij insluiting van het asbest wordt gewaarborgd
 • U ontvangt een uitgebreid bezoekrapport met daarin
  • een fotoreportage
  • een lokalisatie op plan van de onderzochte materialen
  • een voorlopige meetstaat voor de uitvoering van uw project
  • de resultaten van de analyses van het erkende laboratorium
  • een risicobeheerplan met aanbevelingen

Destructieve asbestinventaris

Zodra u uw visuele inventaris hebt, mag u niet vergeten om deze minstens jaarlijks bij te werken. Wilt u het asbest verwijderen? In dat geval kunnen wij u ook de destructieve inventaris aanbieden. Deze laatste moet worden opgemaakt door een partij die onafhankelijk is van de onderneming die belast is met de asbestverwijderings- of inkapselingswerken. In Vlaanderen, in Brussel en in Wallonië is een asbestinventaris immers verplicht bij een renovatie of een sloop. (Koninklijk besluit van 10 april 2008 – Brussels Hoofdstedelijk Gewest en besluit van de Waalse regering van 17 juli 2003).

In Brussel is een destructieve asbestinventaris verplicht voor alle sloop- of verbouwingsprojecten van meer dan 500 m2 bruto oppervlakte in gebouwen die vóór 1 oktober 1998 zijn gebouwd.

Beheer van uw project van a tot z

Zodra de inventarissen opgemaakt zijn, beheren wij voor u alle stappen van het asbestbehandelingsproces: van het uitwerken van een beheerplan tot de coördinatie van de werken.

 • Saneringsbeheerplan
 • Bestek, certificaten en attesten
 • Overdracht der werken aan de opdrachtgever
 • Opvolging van de werken

Indien nodig treden wij ook op bij het beheer van ongevallen en noodsituaties.

Sloopinventaris

In Vlaanderen of in Brussel, als de materialen naar Vlaanderen gaan, verplicht het Materialendecreet de houder van een stedenbouwkundige vergunning een sloopinventaris voor afvalstoffen te laten opmaken vóór het ontmantelen van gebouwen. Deze verplichting geldt voor gebouwen die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen hebben en die een bouwvolume omvatten van meer dan 1.000 m³. Hierin wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen de niet-gevaarlijke en de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbest.

In de praktijk is de asbestinventaris een essentieel onderdeel van de sloopinventaris. Wij staan u bij voor:

 • de opmaak van sloopinventarissen
 • het uitwerken van sloopbestekken
 • de begeleiding
 • opvolging van de werken

Vaak wordt er pas tijdens de intentie tot sloop vastgesteld dat er geen asbestinventaris voorhanden is. Daarom worden de asbestinventaris en de sloopinventaris in veel gevallen gelijktijdig opgemaakt.  

Tracimat

Sinds 2017 is de sloopbeheerorganisatie Tracimat operationeel. Tracimat beoogt bij het selectieve sloopproces de herkomst van het sloopafval tot bij de verwerkingsinstallatie te traceren. Het hele proces begint met het opmaken van een sloopopvolgingsplan door een neutrale expert (onafhankelijk van de sloper). Dit gebeurt voorafgaandelijk aan de werken. Als erkend expert voeren wij de inspectie uit en maken wij dit opvolgingsplan op.

Deze sloopinventaris is momenteel nog niet verplicht in het Waalse Gewest, behalve in het kader van overheidsopdrachten.

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.