0 of 0 for ""

Beleidsplanning

Op lokaal, provinciaal en regionaalniveau voert Sweco strategisch onderzoek en werken we aan ambitieuze visies en beleidsplannen. We zijn sterk in strategische ruimtelijke plannen en benaderen deze altijd met een interdisciplinaire blik en aanpak.

We formuleren strategieën voor kernversterking, verdichting en verweving, of focussen ons op ecologische, recreatieve en mobiliteitsnetwerken in een ruimere regio. Omdat een stad of regio niet enkel door deskundigen kan bedacht worden, volgen we hiervoor altijd een open onderzoeks- en participatietraject. Lokale en regionale kennis van diverse gebruikers is cruciaal in het vormende proces van een strategisch beleidsplan. Het moet immers het kader vormen voor concrete projecten van private en publieke bouwheren.

Strategische planningsprocessen zijn veelal beleidsvoorbereidende of beleidsvormende studies. Via data-analyse, actorenbevragingen, sectorale visies en ontwerpend onderzoek, ontwikkelen we scenario’s en zetten we mogelijke strategieën uit. Ook denken we graag mee over hoe deze strategische visies kunnen omgezet worden in beleidsinstrumenten, investeringsprogramma’s en concrete acties.

Werken op strategisch niveau vraagt een doorgedreven procesaanpak, waarbij stakeholders, beleidsmakers en het brede publiek in een weldoordacht proces worden samengebracht in werkgroepen, debatten en beslissingsraden. Mensen of organisaties bijeenbrengen, vormt veelal ook de kiem voor latere samenwerkingen en pilootprojecten.

BUUR Part of Sweco is het toonaangevend multidisciplinair onderzoeks-, plannings- en ontwerpteam binnen Sweco Belgium. Samen vertalen we de gedeelde ambitie ‘Transforming Society Together’ naar concrete visies en projecten voor de ruimtelijke transitie.

Gerelateerde projecten

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.