0 of 0 for ""

Haalbaarheidsstudies

Zowel bouw- en infrastructuurprojecten als stedelijke en landelijke ontwikkelingsprojecten vergen telkens een correcte afweging van omgevingsfactoren en randvoorwaarden. Zonder de eisen van bouwheer of initiatiefnemer uit het oog te verliezen, brengen we de kansen en uitdagingen van een project in kaart. Sweco voert een multidisciplinair onderzoek naar de financiële, technische, ruimtelijke en omgevingsaspecten van een project. We zoeken actief mee naar oplossingen die de uitvoerbaarheid van een project verhogen.

De haalbaarheid van een project hangt af van de mate waarin het project betrokken is op zijn omgeving: een goede landschappelijke en ruimtelijke inpassing, evenwichtige ontsluiting, kortom met een schaal en dimensie die geen effecten afwentelt.

We zijn gespecialiseerd in de analyse van milieu- en mobiliteitseffecten. Door de milieu- en gezondheidseffecten op mens en omgeving van in het begin van een project in kaart te brengen, denken we meteen ook na over milderende, mitigerende of compenserende maatregelen. Dit laat toe deze tijdig te integreren in het project en het project bij te sturen of alternatieven aan te reiken. Deze aanpak biedt een grote garantie op een haalbaar en realiseerbaar project, met het nodige draagvlak bij betrokken inwoners, adviesinstanties of vergunningverlenende overheden.

BUUR Part of Sweco is het toonaangevend multidisciplinair onderzoeks-, plannings- en ontwerpteam binnen Sweco Belgium. Samen vertalen we de gedeelde ambitie ‘Transforming Society Together’ naar concrete visies en projecten voor de ruimtelijke transitie.

Gerelateerde projecten

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.