0 of 0 for ""

Masterplanning

Sweco zet sterk in op stadsvernieuwingsprojecten; van attractieve gemengde stedelijke ontwikkelingen tot dorpsvriendelijk bouwen. We maken masterplannen voor publieke en private opdrachtgevers. Nu eens op schaal van een bouwblok, dan weer voor een hele wijk, maar altijd met het oog op een geïntegreerde aanpak en collectieve meerwaarde van deze projecten.

De rol van onze masterplannen kunnen sterk variëren. Van een masterplan dat de basis vormt voor de concrete ontwikkeling van een site tot strategische masterplannen binnen beleidsvoorbereidende visievorming. Masterplanning is ook een uitstekend middel om ambities en ideeën ruimtelijk af te toetsen binnen een geïntegreerde gebiedsontwikkeling.

Wij zijn gespecialiseerd in stadsontwerp en ontwerpend onderzoek. Een interactief proces op maat stemt hierbij ambities en uitgangspunten van opdrachtgevers en betrokken op elkaar af. Dit laat ons toe om met onze ontwerpen innovatieve én gedragen oplossingen te formuleren voor stedelijke uitdagingen.

In onze masterplannen combineren we analyse en ontwerp van bebouwde en open ruimte met procesvoering en stakeholdermanagement op maat, financiële haalbaarheid, programma-onderzoek, planologische ondersteuning, mobiliteit, ecologie en waterhuishouding, wijkgerichte energiesystemen … Waar onze masterplannen gericht op realisatie, wervende ontwerpen zijn voor de concrete ontwikkeling, bepalen onze strategische masterplannen ambities, strategieën en referentiekaders voor visievorming en beleid op korte en langere termijn.

Het verzekeren van continuïteit en kwaliteitsbewaking vanuit het masterplan naar de realisatie ervan, vinden we belangrijk. Sweco ondersteunt de opdrachtgever graag bij de selectie en/of begeleiding van de architecten en heeft alle expertise in huis voor de studie‐opdracht voor de aanleg van de buitenruimte. Ook de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan toevertrouwd worden aan Sweco.

BUUR Part of Sweco is het toonaangevend multidisciplinair onderzoeks-, plannings- en ontwerpteam binnen Sweco Belgium. Samen vertalen we de gedeelde ambitie ‘Transforming Society Together’ naar concrete visies en projecten voor de ruimtelijke transitie.

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.