0 of 0 for ""

Ruimtelijke economie

Een juiste vestigingsplaats voor economische activiteiten, evenwichtige ontsluiting en de inbedding in een ruimer maatschappelijk weefsel zijn de sleutelfactoren voor een gezond en dynamisch lokaal en regionaal economisch klimaat. Voor Sweco is het belang van de ruimtelijke organisatie van het economisch weefsel, alsook de kennis van de ruimtelijke economie vanzelfsprekend. Onze specifieke benadering is echter kenmerkend.

We onderzoeken samen met de betrokken private en publieke sleutelactoren de maatschappelijke integratie en meerwaarde van economische ontwikkelingsprojecten. Inzetten op verweving van functies en circulariteit spelen hierbij een cruciale rol. Aan de hand van onder andere programmastudies, scenario-ontwikkeling en kosten-batenanalyses ondersteunen we visie- en coalitievorming rond projecten zoals circulaire economie, inpassing van de maakindustrie en het samengaan van wonen en werken.

De zoektocht van steden naar nieuwe productie- en dienstenvormen en de integratie ervan in het stedelijk weefsel is complex. We merken dat het courante lineaire traject van ontwerp – realisatie – gebruik niet beantwoordt aan de sterk evoluerende programma’s van eisen op maat van de economische actoren. Om te komen tot een duurzame economische ontwikkeling werken we op verschillende schaalniveaus, met aandacht voor bottom-up en top-down processen. Dit vereist een brede kennis en integrale benadering van stedenbouw met aandacht voor ruimtelijk ontwerp.

Ons team ziet de rol van de stedenbouwkundige in dit soort projecten verschuiven van ‘masterplanner’ naar ‘partner in transitie’. Het eindproduct is geen blauwdruk die vooropstelt hoe de bebouwde ruimte eruit zal zien, maar een transitiestrategie met concrete strategische acties.

BUUR Part of Sweco is het toonaangevend multidisciplinair onderzoeks-, plannings- en ontwerpteam binnen Sweco Belgium. Samen vertalen we de gedeelde ambitie ‘Transforming Society Together’ naar concrete visies en projecten voor de ruimtelijke transitie.

Gerelateerde projecten

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.