0 of 0 for ""

Ruimtelijke instrumenten

Sweco heeft de expertise om door de juiste ruimtelijke instrumenten in te zetten, een visie slagkracht te geven en realiseerbaar te maken. Uitdagende projecten hebben immers meestal een breed bereik en het is nodig deze af te stemmen met de randvoorwaarden uit het omgevingsrecht en de belangen van betrokkenen. Iedere lokale situatie is anders en vraagt een gerichte aanpak en de juiste inzet van instrumenten.

Door onze jarenlange ervaring in ruimtelijke planning, stedenbouw en milieu bouwden we een brede expertise op- in tal van instrumenten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. In de begeleiding van diverse overheden hebben we zeer goede kennis opgebouwd uit de praktijk van de ruimtelijke beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, milieueffectenrapportage, omgevingsvergunningen, alsook natuurtoetsen en passende beoordelingen.

Voor complexe opgaves doorlopen we de procedure complexe projecten, of kiezen we voor een procesarchitectuur die alle nodige instrumenten samenbrengt in een geïntegreerd planproces.

BUUR Part of Sweco is het toonaangevend multidisciplinair onderzoeks-, plannings- en ontwerpteam binnen Sweco Belgium. Samen vertalen we de gedeelde ambitie ‘Transforming Society Together’ naar concrete visies en projecten voor de ruimtelijke transitie.

Gerelateerde projecten

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.