0 of 0 for ""

Verkeerstechnisch onderzoek

Sweco maakt gebruik van objectieve data en berekeningsmethoden om ontwerpmatige en beleidsmatige scenario’s te analyseren en keuzes te onderbouwen. Onder het motto ‘meten is weten’ gebruiken we kwantitatief en kwalitatief onderzoek om ontwerp- en beleidsvraagstukken te objectiveren en te duiden. Dit biedt houvast en inzicht aan de mobiliteitsplanners en infrastructuurontwerpers, maar ook aan de beleidsmakers en burgers.

Verkeerstechnisch onderzoek omvat onder andere het ontwerpen van verkeerslichtenregelingen, het uitvoeren van verkeerssimulaties op micro-, meso- en macroschaal alsook voetgangerssimulatie, ITS-studies en verkeers- en parkeeronderzoek (o.a. met Mobile Mapping en ANPR). Met deze doelgerichte studies proberen we alternatieven aan te reiken in het ontwerpproces.

Onder het luik ‘Minder Hinder’ hoort het studiewerk met als doel de hinder voor weggebruikers zo laag mogelijk te houden tijdens de uitvoering van wegeniswerken. Daarbij wordt impliciet ook ingezet op een modale verschuiving naar openbaar vervoer en actieve vervoerswijzen. Alle mogelijke ‘Minder Hinder’-maatregelen – van signalisatie, omleidingen tot tijdelijke inrichtingen – worden onderzocht op kosten-batenniveau en tot in detail uitgewerkt. Tijdens de werken wordt de impact opgevolgd en worden de maatregelen zo nodig bijgestuurd.

BUUR Part of Sweco is het toonaangevend multidisciplinair onderzoeks-, plannings- en ontwerpteam binnen Sweco Belgium. Samen vertalen we de gedeelde ambitie ‘Transforming Society Together’ naar concrete visies en projecten voor de ruimtelijke transitie.

Gerelateerde projecten

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.