0 of 0 for ""

Bemalingsadvies

Om grondwerken in den droge uit te voeren, wordt er vaak een bemaling uitgevoerd. Het verlagen van de grondwatertafel is echter niet zonder risico, omdat dit schade kan veroorzaken aan de omgeving door verdroging, zettingen, verzilting of verplaatsing van verontreinigingen. Een degelijk vooronderzoek kan ervoor zorgen dat de mogelijke risico’s vooraf ingeschat kunnen worden en er tijdig maatregelen genomen kunnen worden.

Onze Sweco-experts schatten de risico’s in en zoeken samen met de klant naar een haalbare en duurzame oplossing. Samen met de klant bekijken we het bemalingsconcept waar we rekening houden met de geohydrologische parameters in de omgeving, gewenste bemalingsdiepte en opbouw van de bouwput (of -sleuf). Via een analytische of numerieke berekening bepalen we de invloed van de bemaling op de omgeving, steeds volgens de “Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu” (VMM, 2021). Het resultaat presenteren wij in de vorm van kaarten met de grondwaterstanden en – verlaging op verschillende momenten gedurende de bemaling, aangevuld met grafieken of tabellen van het bemalingsdebiet gedurende de bemalingsperiode.

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
Copy link
Powered by Social Snap