0 of 0 for ""

Grondwaterstudies

Grondwater is een schaars goed in België. Sweco levert studiewerk voor projecten die een impact hebben op de kwantiteit en de kwaliteit van het grondwater, zoals grondwateronttrekking, sanering van verontreinigde grond, ontginning en het vernatten van natuurgebieden.

Daarnaast kunnen wij ook de nodige vergunningsaanvragen en milieueffectenstudies opstellen (vb. project-MER, MER-ontheffing, geohydrologische studie, omgevingsvergunningsaanvraag, ….).

Onze geohydrologische experts maken gebruik van gespecialiseerde modelleringssoftware om de grondwaterstroming te berekenen. Op die manier maken we een inschatting van de effecten die kunnen optreden bij ondergrondse werken en leveren we advies over maatregelen die genomen kunnen worden om de impact te beperken. Sweco streeft er steeds naar duurzame oplossingen te bieden die bijdragen aan een toekomstgericht grondwaterbeheer.

Binnen Sweco zijn er verschillende experts die door de OVAM erkend zijn om grondwatermodellen in het kader van bodemverontreinigingen en saneringen op te stellen, te behandelen en de resultaten ervan te analyseren. Daarnaast wordt er multidisciplinair gewerkt met verschillende Sweco-experten om alle milieueffecten als een integraal geheel te bestuderen.

 

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.