0 of 0 for ""

Integrale waterstudies

Vandaag de dag is iedereen zich ervan bewust dat het watersysteem niet langer afzonderlijk bekeken kan worden. Waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte-, hemel- en grondwater zijn allen componenten van hetzelfde hydrologisch systeem.

Daarnaast is water ruimtelijk en beleidsmatig verweven met tallozen andere aspecten als ecologie en biodiversiteit, economie, landschappelijke inrichting, toerisme en recreatie, ruimtelijke planning en stedenbouw, infrastructuur, klimaatverandering, … Door deze sterke samenhang is het in vele gevallen ook nodig om hydrologische studies op een integrale manier aan te pakken, rekening houdend met alle componenten van het watersysteem en onze omgeving.

Als breed ingenieursbureau heeft Sweco experten in alle mogelijke disciplines beschikbaar. Interdisciplinair en teamoverschrijdend werken is ingebakken in het Sweco DNA. Voor integrale waterstudies wordt dan ook steeds een team van experten in een brede waaier van disciplines samengesteld om te komen tot een kwalitatieve integrale oplossing op maat van de klant.

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.