0 of 0 for ""

Klimaatadaptatieplannen

Vele Vlaamse gemeenten hebben zich via het Burgemeestersconvenant geëngageerd om de komende jaren maatregelen te nemen om hun gemeenten robuuster te maken tegen de klimaateffecten en een klimaatadaptatieplan op te maken.

Sweco ondersteunt steden, gemeenten en regio’s bij het uitwerken van een toekomstgerichte visie betreffende klimaatadaptatie.

In een klimaatadaptatieplan wordt er nagegaan in welke mate een gebied bestendig is tegen de verwachtte gevolgen van klimaatverandering, en welke maatregelen genomen kunnen worden om het gebied klimaatrobuust te maken. Een klimaatadaptatieplan is breder dan een hemelwater- of droogteplan en behandelt naast wateroverlast en droogte ook thema’s als hittestress en zeespiegelstijging.

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.