Historiek

Ons verleden gaat eigenlijk over de toekomst. Het is altijd de grondslag van ons bedrijf geweest om voorbereid te zijn op de behoeften en uitdagingen van onze samenleving. Van de industriële revolutie tot de huidige trend van wereldwijde verstedelijking, wij weten dat de steden en gemeenschappen van morgen steeds zullen verschillen van die van gisteren – en dat het onze taak is om altijd een stap vooruit te blijven.

Sweco's verleden is gebaseerd op ingenieurs en architecten die over de hele wereld werken.

Sinds onze oprichting eind 19de eeuw zijn deze beroepen geëvolueerd en zijn ze nu cruciaal voor de duurzame stedenbouw van vandaag. Sweco begon te groeien om te voldoen aan de behoeften van de klanten voor een breed pakket van gespecialiseerde expertise. Sinds de jaren 2000 heeft Sweco bijna 100 bedrijven overgenomen.

Onze capaciteit om te groeien via overnames heeft ons gebracht tot de leiderspositie die we momenteel innemen. Onze filosofie bij het samengaan met andere bedrijven is dat de som groter is dan de delen. Deze strategie is zeer voordelig gebleken voor onze klanten, medewerkers en aandeelhouders.

/globalassets/images-480x270/480x270_about_us_history.jpg
/globalassets/images-570x380/570x380-history2.jpg

Onze Belgische geschiedenis

Belgroma en BnS Engineering, de wieg van Sweco in België
Onder de naam Belgroma start Sweco al in 1956 in België. In 1992 wordt BnS Engineering (later bekend als Grontmij Industry) een onderdeel van de groep.

Groei van het Sweco-netwerk in België
Vanaf 1998 komt de groei van Sweco in een stroomversnelling door opeenvolgende overnames van gekende advies- en ingenieursbureaus. Enkele namen zijn Studiebureau Verschave in Brugge, Studiebureau Clerckx in Beersel, Atenco in Zaventem, De Neuter & Associés in Wavre en Styfhals Ingenieursbureau in Vilvoorde. In 2008 startte de gefaseerde overname van het ingenieursbureau Libost-Groep, in 2009 volgden de overnames van Studiebureel Stokmans NV en Econnection en in 2011 werden het studiebureau G.V.E. en de mobile mapping activiteiten van GeoInvent in Sweco geïntegreerd.

De organisatie groeit niet enkel door acquisities. Nieuwe activiteiten worden opgestart en ondernemingen worden opgericht. Sweco groeit snel in projectmanagement van complexe bouwprojecten. Sweco participeert in de TV SAM voor de infrastructuurwerken in Antwerpen en in de TV Veilig Verkeer Vlaanderen voor de herinrichting van de gevaarlijke kruispunten in Vlaanderen. Meer recent ook in de THV VARINIA voor het Spartacus project dat de realisatie van een sneltram tussen Hasselt en Maastricht beoogt. Als partner van de THV ENVALIM werkt Sweco in opdracht van Bionerga mee aan de studie voor de bouw van een nieuwe duurzame energiecentrale.

Vereenvoudiging vennootschapsstructuur 
Sweco Belgium nv is de werkmaatschappij waarin Grontmij Vlaanderen nv, Grontmij Industry nv, Libost-Groep nv en Grontmij Wallonie nv werden samengebracht. Deze integratie is ingegeven door de toenemende complexiteit van projecten en de vraag van onze klanten naar een sterkere samenhang van onze multidisciplinaire dienstverlening. Een vereenvoudiging van de bedrijfsstructuur van Sweco in België en het bundelen van alle kennis en krachten komen hieraan tegemoet.

/globalassets/images-480x270/how-did-we-become-who-we-are_480.jpg

Onze geschiedenis

Hoe zijn we geworden wie we vandaag zijn?
Je ontdekt het in dit filmpje.