Verantwoordelijkheid

Transparantie en verantwoordelijkheid zijn de noodzakelijke voorwaarden voor het permanente succes van Sweco als gedecentraliseerd bedrijf, dat sneller gegroeid is dan de meeste andere.

Sweco's business ethics framework

Het moet makkelijk zijn om met Sweco zaken te doen. Bij ons worden alle belangrijke klantcontacten niet onderhouden door een kleine groep managers, maar wel door onze 14.500 medewerkers die in hun dagelijkse meetings met klanten de verantwoordelijkheid voor hun specifieke taken opnemen. Dit creëert veel flexibiliteit, maar stelt ook hoge eisen aan onze werkprocedures.

Procedures voor verantwoorde bedrijfspraktijken
Alle bedrijfsactiviteiten van Sweco moeten beantwoorden aan de toepasselijke wetten en reglementeringen, net zoals ze moeten voldoen aan de interne beleidslijnen en richtlijnen van Sweco. Het is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers om op de hoogte zijn van en te voldoen aan deze beleidslijnen en richtlijnen.

De bedrijfsethiek onderbouwt Sweco's bedrijfsactiviteiten. De meetings van het leidinggevend team omvatten een verplicht agendapunt over bedrijfsethiek, en MVO-risico's worden elk kwartaal aan de Raad van Bestuur gerapporteerd.

Een bedrijfsethisch kompas voor het dagelijks werk van de medewerkers: bedrijfsethiek gaat over hoe we onderhandelen, hoe we ons tegenover elkaar gedragen, hoe we omgaan met de bedrijfsmiddelen en hoe we handelen ten opzichte van onze externe omgeving. Een goed geformuleerd bedrijfsethisch kompas is essentieel voor Sweco om haar opdrachten te kunnen uitvoeren. Alle medewerkers van Sweco volgen een opleiding over bedrijfsethiek.

Via het onderdeel For partners op deze site vindt u meer informatie over ons bedrijfsethisch kader.