0 of 0 for ""

Podcast care & health

TRANSFORMING SOCIETY TOGETHER #06

Auteur Johan Op de Beeck interviewde Catherine Goldberg, Algemeen Directeur Iris Ziekenhuizen Zuid, en Diederik Van Der Linden, Director Pharma, over de maatschappelijke uitdagingen op het vlak van zorg en gezondheid. Beluister het interview via het podcastkanaal van Sweco.

Vergeet alle clichés over ziekenhuizen en woonzorgcentra. De zorginstelling van de toekomst is goed bereikbaar, baadt in het daglicht, … Dankzij big data blijven de bijwerkingen van medicatie beperkt, immunotherapie wordt maatwerk en microscopisch kleine camera’s doen het scanwerk. Maar, hoe geavanceerd ook de technologie, het welbevinden van zowel patiënt als zorgverstrekker blijft centraal staan. In deze podcast horen we van ziekenhuisdirecteur Catherine Goldberg en Diederik Van Der Linden, Director Pharma bij Sweco Belgium, hoe dit alles zich vertaalt in de praktijk. En uiteraard kunnen we het in deze Covid-tijden niet over de zorgsector hebben zonder ook de Belgische expertise in de farmasector te duiden.

Welbevinden blijft prioriteit

De confrontatie met pandemische gezondsheidscrissen benadrukte nog meer de noodzaak van een sterke publieke gezondheidszorg, net als zorg aan huis en zorg op afstand. Ook goed uitgeruste en gespecialiseerde ziekenhuizen met voldoende capaciteit zijn van levensnoodzakelijk belang. Het bouwen, renoveren en uitbreiden van ziekenhuizen is altijd een hightechopdracht met complexe eisen.

Sector met de hoogste standaarden
Sweco heeft een lange traditie en hedendaagse expertise in engineering- en projectmanagement in ziekenhuizen, woonzorgcentra en farmabedrijven. Diederik Van Der Linden: “Er is geen enkele sector die aan zo’n omvattende en strikte regelgeving en kwaliteitseisen moet voldoen. Toch is een goede zorginstelling in eerste instantie een plek waar het aangenaam vertoeven kan zijn, los van alle bestaande stigma’s (geen parking, onaangename geuren, rommelige gangen, weinig daglicht, …). De levens- of verblijfskwaliteit van het personeel is van primordiaal belang. Zij bieden patiënten de meest efficiënte ‘cure and care’, waarbij ze maximaal ondersteund moeten worden door het gebouw, de techniek en de omgeving. Die verblijfskwaliteit hangt samen met allerlei aspecten en disciplines, zoals de architectuur, setting, bereikbaarheid, klimaat, akoestiek, (logistieke) organisatie, technologische ondersteuning.”

Catherine Goldberg illustreert het met een treffend voorbeeld: “In ons nieuwe gebouw heeft elke kamer op de afdeling Intensieve Zorgen een heel groot raam. We zien dat dit een grote invloed heeft op de manier waarop mensen uit een coma ontwaken. Vroeger werd de afdeling Intensieve Zorgen vaak op de minst prettige plek van het ziekenhuis ondergebracht, bijvoorbeeld in de kelder. Men dacht dat locatie toch geen rol speelde. Maar nu beseffen we dat de locatie juist een heel grote invloed heeft op het genezingsproces. Ook de aanwezigheid van planten en groen of een omgeving die niet te ‘ziekenhuisachtig’ aandoet zijn belangrijk. Verder moeten we gaan denken in termen van een ‘samenhangend’ dienstennet, waarbij de afstand tussen de verschillende diensten zo klein mogelijk wordt gehouden.”

Helende omgevingen creëren
Specifiek voor de ziekenhuizen ziet Catherine Goldberg vier grote uitdagingen, die bepalend zullen zijn voor de toekomst van de ziekenhuizen. “De eerste is een architectonische uitdaging: ziekenhuizen zullen hun architectuur opnieuw moeten uitvinden. De tweede, meer voor de hand liggende uitdaging situeert zich op het vlak van mensen en mankracht. Dan zijn er nog de steeds meer aanwezige technologische vernieuwingen en – daarmee samenhangend – de uitdagingen op IT-vlak. Ik geloof dat die vier factoren de grootste veranderingen teweeg zullen brengen.”

Een ander pijnpunt is mobiliteit. Veel ziekenhuizen kampen met acute parkeerproblemen, maar een overvloed aan ‘starre’ parkeerplaatsen voorzien is ook niet duurzaam, gezien de modal shift en het potentieel van autonoom rijdende wagens en verplaatsing ‘as a service’. Ook energie- en klimaatneutraliteit is een heikele kwestie. Uiteraard zijn we er voorstander van, maar technologische evoluties, veranderingen qua gebruik, gelimiteerde budgetten en allerhande omgevingsfactoren maken het zeer uitdagend.

Op alle vlakken wordt de zorgsector steeds toekomstbestendiger. Van robotchirurgie en microradiologie, over het creëren van netwerken en uitbreiden van ambulante zorg tot de integratie van woonzorgcentra in het stadsweefsel. De farmasector zet dan weer volop in op big data en statistische modellen om eventuele bijwerkingen van medicatie te voorspellen en te vermijden.

Hoe haalbaar en betaalbaar dat allemaal is? Diederik Van Der Linden: “Haalbaarheid en betaalbaarheid start met de uitwerking van een goed gefaseerd plan waarmee je verschillende richtingen uit kan. Vandaar dat we weleens inzetten op derdepartijfinanciering, zoals de Energy Service Companies (ESCO’s) waar we geregeld mee samenwerken. In de ziekenhuissector komt het erop neer een kwalitatieve ‘healing environment’ te ontwerpen die vlot kan inspelen op al deze tendensen, zodat uitbreidingen, verschuivingen en herinrichtingen op de meest duurzame (en liefst zelfs circulaire) manier kunnen verlopen.” Daarbij benadrukt Catherine Goldberg dat, hoe mooi ook het gebouw, hoe vooruitstrevend ook de technologie, de warme zorg van gemotiveerde medewerkers essentieel en onvervangbaar blijft.