0 of 0 for ""

Podcast energy

TRANSFORMING SOCIETY TOGETHER #02

Auteur Johan Op de Beeck interviewde Tinne Van der Straeten, Minister voor Energie, en Tom Van Den Noortgaete, Division Director Energy, over de maatschappelijke uitdagingen op het vlak van energie. Beluister het interview via het podcastkanaal van Sweco.

Uiterlijk tegen 2050 wil de Europese Unie volledig klimaatneutraal worden, en uiteraard mag dat niet ten koste van de energiebevoorrading gaan. Een uitdaging die kan tellen! In België zijn we daarom bezig aan de grootste verbouwing ooit van ons energiesysteem. Energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, waterstof- en opslagtechnologie, interconnectiviteit, CCUS (Carbon Capture Usage and Storage), … het zijn termen die nu nog geen deel uitmaken van onze dagelijkse woordenschat, maar wel van de oplossing tot een duurzame energietransitie.

Het optimisme van Minister voor Energie, Tinne Van der Straeten en Tom Van Den Noortgaete, Division Director Energy bij Sweco Belgium, is alvast aanstekelijk: “De volgende 10 jaar gaan er op het vlak van energietransitie ongelooflijk spannende dingen gebeuren.”

Grootste verbouwing ooit van ons energiesysteem

We kunnen praten over energie in termen van kommer en kwel, maar Tinne Van der Straeten kijkt vooral positief naar de toekomst. “Ik zie een sector van opportuniteiten en van kansen,” klinkt het overtuigd. “In het huidige regeerakkoord hebben we twee duidelijke keuzes gemaakt: (1) de energietransitie richting hernieuwbare energie, en (2) de CO2-uitstoot aanpakken vanuit een duidelijke langetermijnvisie die verder kijkt dan deze legislatuur. Om tegen 2030 het doel van 55% minder CO2-uitstoot te halen, nemen we vandaag concrete stappen, gebaseerd op drie duidelijke bouwstenen: bevoorradingszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid.”

Het kader waarbinnen de overheid het energiebeleid vormgeeft, moet het voor bedrijven en andere partners mogelijk maken om mee die transitie te realiseren. We hebben niet alleen gigantisch veel investeerders nodig, maar ook topexpertise in nieuwe technologieën.

Die kennis vinden we, onder meer bij de ingenieurs, ontwerpers en adviseurs van Sweco, dat als gespecialiseerd bureau een belangrijke rol speelt in de meest innovatieve energieprojecten van ons land. Van het eerste drijvende zonnepanelenpark tot waterstoftankinfrastructuur en zelfs de internationale uitwisseling van groene stroom. Tom Van Den Noortgaete: “In lijn met ons mission statement ‘Transforming Society Together’ geven onze experts technisch en ruimtelijk vorm aan de energietransitie. Sweco is actief in de volledige energieketen, van productie en distributie tot en met de gebruikers. Daarmee zijn we onderscheidend. Vers van de pers kunnen we vertellen dat Sweco ontwerper is van twee grootschalige Power-to-Gas installaties. Een moeilijke term om uit groene energie (in dit geval windenergie) waterstof te produceren die toegepast kan worden in een aantal sectoren.”

De groene elektronen en moleculen van de toekomst
Vandaag zijn we voor onze energievoorziening voor 80% afhankelijk van het buitenland en de geopolitiek. De stappen die we zetten, elke windturbine die we plaatsen, maakt ons een stukje meer onafhankelijk. De toekomst bestaat uit groene energie, maar we zullen niet alles kunnen elektrificeren. De industrie, bijvoorbeeld, heeft heel wat processen die op hoge temperatuur moeten werken. Daar is eerder nood aan groene moleculen, zoals waterstof of zelfs biogassen. Hetzelfde geldt voor de transportsector. En ook op niveau van steden en gemeenten zijn nog tal van mogelijkheden om de transitie te maken. Een geslaagd project is alvast de studie over de fossielvrije wijk Muide Meulestede in Gent met de medewerking van Sweco.

Om een duurzame energietransitie waar te maken dienen we in de eerste plaats onze energievraag te verminderen door in te zetten op efficiëntie maatregelen en duurzame technologie. Daarnaast kunnen we onze energievraag elektrificeren om dan maximaal invullen met energie die afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Die energie opslaan om ze flexibel op het juiste moment te gebruiken is hierbij een belangrijke sleutel. Even belangrijk is de infrastructuur om al die ‘elektronen en moleculen van de toekomst’ te beheren en te transporteren. Kunnen we ons bestaande net daaraan aanpassen? En kunnen we redeneren vanuit een multi-utility context waarbij we meerdere netten koppelen? Dat wordt nog een grote uitdaging.

Slim laadplein
Sweco gelooft sterk in digitalisatie. Het is van groot belang dat we op een slimme manier gaan kijken hoe we vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen, en hoe we de opslag optimaliseren. Zo biedt het toenemend aantal elektrische wagens heel wat opportuniteiten. Ze kunnen fungeren als rondrijdende energiecentrale, waar we energie kunnen instoppen, maar in de toekomst ook gaan kunnen uithalen. Binnenkort gaat Sweco dit op kleine schaal toepassen door voor de eigen vloot van elektrische wagens een slim laadplein te ontwikkelen. Een Vehicle-to-Grid systeem (V2G) waarin de wagens niet enkel inpluggen en stroom van het net nemen, maar ook omgekeerd.

De hobbelige weg naar een energieneutrale toekomst ligt volgens onze gesprekspartners dus niet alleen bezaaid met obstakels, maar vooral met opportuniteiten!