0 of 0 for ""

Klant

Gezondheidszorg Oostkust vzw

Locatie

Knokke

Periode

2006 – 2017

Voor dit nieuwe ziekenhuis in Knokke werd gekozen voor een toekomstgericht ontwerp met optimale mogelijkheden inzake duurzaamheid, functionaliteit en flexibiliteit.

Sweco Belgium zorgt tijdens het studie- en bouwproces voor het projectmanagement.

De nieuwe campus zal als het ware zweven boven het landschap en wordt tot in de technische ruimten toe gedomineerd door licht en natuur. De ontwerpers koppelen hoogtechnologische zorg aan een algemeen gevoel van welbehagen en vrije beweging voor iedereen die in het nieuwe ziekenhuis verblijft, werkt of komt. De link tussen binnen en buiten, tussen zorgfaciliteiten en publieke ruimten, zal vrijwel naadloos zijn met als gevolg een uitnodigende en inspirerende omgeving.

Het terrein waarop wordt gebouwd, is twintig hectare groot. De nieuwe zorgcampus zal naast een ziekenhuis ook een revalidatiecentrum, zorghotel, polikliniek, auditoria, publieke evenementenruimte en helihaven omvatten. Een tijdelijke handelsvennootschap, samengesteld uit de architectenbureaus AAPROG, Boeckx & Partners en Buro II, heeft het ontwerp voor de nieuwe campus uitgetekend en werd weerhouden via een Europese algemene offertevraag.

Faciliteiten

 • beddenhuis met 360 acute, klassieke en daghospitalisatiebedden
 • medisch-technische diensten
 • bestralingsafdeling, endoscopieafdeling, fysio- en ergotherapie, hemodialyse, hartkatheterisatie, intensieve zorgen, laboratoria, moleculaire biologie, medische beeldvorming met echo, Rx, CT, MRI, gammacamera, mortuarium, operatiekwartier, spoedopname (M.U.G.)
 • polikliniek: bureaus, onderzoeksruimtes, wachtplaatsen, secretariaat, functielokalen
 • logistiek: apotheek, centrale sterilisatie, keuken, schoonmaakdienst, technisch onderhoud, biotechnische dienst, linnen, magazijnen, archieven, afvalverwijdering
 • lokalen: beheer en administratieve diensten
 • technisch blok (onderstations enz.)
 • bijkomende faciliteiten: o.a. cafetaria, opleidingslokalen, bibliotheek, auditoria, internaat

Opdracht

 • projectmanagement & procesmanagement
 • zorg-strategisch plan
 • programmatie
 • voorstudie en aanstelling ontwerper
 • ontwikkeling Masterplan
 • subsidiëring (VIPA)
 • werfcontrole en bouwcoördinatie (20 loten)
 • budgetopvolging en planning
 • documentenbeheer

Diensten

 • projectmanagement tijdens studie- en bouwproces
 • haalbaarheid
 • programmatie
 • budget
 • planning- en kwaliteitscontrole