0 of 0 for ""

Klant

MIVB

Locatie

Ukkel/Vorst

Periode

2009 – 2033

Diensten

verkennende bodemonderzoeken, gedetailleerd onderzoek, risico-onderzoek, risicobeheersvoorstel, bestek en milieukundige begeleiding risicobeheerswerken, technische verslagen en rapport hergebruiksmogelijkheden BHG bij afgegraven gronden

Sinds 2009 begeleidt Sweco Belgium de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB als bodemverontreinigingsdeskundige bij de nieuwe tramstelplaats Marconi (garage voor 75 trams, onderhoudsplaats voor 10 trams en een administratief gebouw). Dit gebeurt binnen de tijdelijke vereniging van Altiplan, Sweco en Transamo (AGT).

We hebben hiervoor de historisch aanwezige vervuilingen op de site, inclusief deze van een voormalig benzinestation, in kaart gebracht en nader beschreven in een risico- en gedetailleerd onderzoek. De behandeling ervan door middel van risicobeheer is geïntegreerd met het bouwproject. De bodemverontreiniging is maximaal ontgraven onder milieukundige begeleiding en het grondwater wordt verder behandeld door onttrekking en zuivering.

Sweco volgt de voortgang verder op (monitoring en evaluatie) tot de eindsituatie voldoet en aldus gerapporteerd kan worden.

Foto: © Willemen Groep