0 of 0 for ""

Klant

DBFM Scholen van Morgen nv

Locatie

Vlaanderen en Brussel

Periode

2012-2016

Diensten

technisch verslag, oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaneringsproject, inventaris gevaarlijke afvalstoffen

De Vlaamse Gemeenschap startte in 2012 met het unieke programma ‘Scholen van Morgen’ een grote inhaalbeweging voor onze schoolinfrastructuur.

Dit DBFM-programma omvat zowel het ontwerp (Design), de nieuwbouw en/of renovatie (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain) van in totaal ongeveer 200 scholen gedurende 30 jaar.

De publieke partner School Invest nv (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en Participatiemaatschappij Vlaanderen) en de private partner FScholen nv (AG Real Estate en BNP Paribas Fortis) vormen samen de DBFM-vennootschap Scholen van Morgen nv. Het raamcontract met Sweco Belgium bestaat erin om in de periode 2012-2016, binnen het DBFM-programma, voor ongeveer 140 scholen in Vlaanderen en Brussel alle vereiste bodemonderzoeken uit te voeren.

Sweco zorgt voor de opmaak van het technisch verslag in het kader van het grondverzet bij de realisatie van nieuwbouw en renovatie, en voor de opmaak van oriënterend bodemonderzoek wegens het vaststellen van het zakelijk recht bij de aanwezigheid van Vlarebo-activiteiten. Wanneer er verontreinigingen worden vastgesteld, maken we beschrijvende bodemonderzoeken op om de saneringsnoodzaak te bepalen en stellen we indien nodig bodemsaneringsprojecten op. Verder wordt in het geval van afbraak van bestaande schoolgebouwen een inventaris gevaarlijke afvalstoffen opgemaakt.

Foto: © AG Real Estate