0 of 0 for ""

Klant

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM nv)

Locatie

Antwerpen

Periode

2012-2016

Partner

Witteveen+Bos

Diensten

technisch verslag, oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaneringsproject, milieuhygiënische begeleiding van bodemsaneringswerken, waterbodemonderzoek, sloop- en asbestinventaris

In opdracht van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM nv) voert Sweco verschillende activiteiten aan de bodem uit ter voorbereiding van de aanleg van de Oosterweelverbinding.

Dit gebeurt binnen het tijdelijk consortium RoTS (THV Rechteroever TunnelSpecialisten) en ATLAS (THV AfzinkTunnel Linkeroever Antwerpen Studiebureau), waarin we samenwerken met Witteen+Bos. RoTS en ATLAS werken sinds respectievelijk 2012 en 2015 aan het toetsen van de technische en financiële haalbaarheid van de Oosterweelverbinding, het uitwerken van het ontwerp en het voorbereiden van de aanbesteding.

Voor zowel de hoofdwerken als de voorbereidende werken voor de realisatie van de Oosterweelverbinding staan we in voor de opmaak van de technische bodemverslagen. Het totale volume van het grondverzet wordt geraamd op maar liefst 15,8 miljoen m³ (Rechteroever: 11,5 miljoen m³, Linkeroever: 2,0 miljoen m³, Scheldetunnel: 2,3 miljoen m³). Ter vergelijking: voor de realisatie van het Deurganckdok werd ongeveer 9 miljoen m³ grond ontgraven.

Ook de oriënterende bodemonderzoeken die nodig zijn om de bodeminnames en onteigeningen in kaart te brengen, worden door onze deskundigen opgemaakt. Bij ernstige bodemverontreinigingen maken we beschrijvende bodemonderzoeken op, eventueel gevolgd door de opmaak van bodemsaneringsprojecten.

Het grootste bodemsaneringsproject binnen het Oosterweelproject is de sanering van de sterk verontreinigde waterbodem (met zware metalen, minerale olie en PAK’s) van het Lobroekdok in Antwerpen-Noord. We werkten hiervoor de mogelijke saneringsvarianten in detail uit. Onze radartechnologie bracht ook aan het licht dat op de bodem van het dok meerdere wrakken van gezonken schepen liggen. Voorafgaand aan de sanering zullen deze scheepswrakken geborgen worden.

Foto: © BAM nv