0 of 0 for ""

Klant

Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Locatie

Oostende

Periode

2011-2012

De luchthaven wil via duurzaamheidsverslaggeving meten en rapporteren over duurzaamheidsindicatoren en verantwoording afleggen aan interne en externe belanghebbenden over de sociale, economische en milieuprestaties van de onderneming.

Er wordt gerapporteerd volgens de richtlijnen van GRI-G3 en GRI G3-1 over onder andere:

  • Economische prestaties & effecten en marktaanwezigheid,
  • Milieuaspecten (materialen, energie, biodiversiteit, luchtemissies, afvalwater, afvalstoffen),
  • Arbeidsomstandigheden (werkgelegenheid, gezondheid & veiligheid, opleiding, diversiteit & kansen),
  • Mensenrechten (verbod op discriminatie, arbeidsonderhandelingen, veiligheidsbeleid),
  • Maatschappelijke aspecten (corruptie, publiek beleid),
  • Productverantwoordelijkheid (etikettering producten en diensten, marketingcommunicatie, privacybeleid).

De duurzaamheidsrapporten van de luchthaven werden onderworpen aan de Application Level Check van het GRI. Die rapporten zijn terug te vinden in de Sustainability Disclosure Database van het GRI onder de zoekterm: Internationale Luchthaven Oostende-Brugge.

Foto: © Sven De Bevere