0 of 0 for ""

Klant

Siemens België

Locatie

Linkeroever Antwerpen

Periode

2014 – 2015 (1ste fase)

Diensten

ontwerp, detailed engineering, civiele studies

Sweco Belgium heeft de uitvoeringsstudies opgesteld voor het nieuwe windturbinepark op de linkerscheldeoever van de haven van Antwerpen.

Dit gebeurde in opdracht van windturbineleverancier Siemens. Projectontwikkelaar Wind aan de Stroom is de bouwheer. In een eerste fase zijn vijftien windturbines gebouwd met elk een elektrisch vermogen van 3 megawatt.

Situering
De vroegere industriële aanblik op de Linkeroever van de haven van Antwerpen heeft een opvallende groene toets gekregen. De NV Wind aan de Stroom (NV W@S), projectontwikkelaar voor windenergie op het openbaar domein van de linkerscheldeoever, heeft aan Siemens België de opdracht gegeven voor de levering en bouw van de windturbines in deze eerste fase. Voor Siemens was dit meteen het eerste windenergieproject in België. Sweco kreeg van Siemens en bouwheer NV W@S het volle vertrouwen voor alle nodige civiele studies voor de realisatie van het windpark.

Het project strekt zich uit over een zone van meerdere vierkante kilometers havengebied met daarop 14 sites met een verschillende historiek (zoals opgespoten gronden en de nabije dokken). Daarom werd eerst met een uitgebreid geotechnisch bodemonderzoek de geologie en draagkracht van de ondergrond in kaart gebracht. Per site is zo een optimaal funderingsontwerp uitgewerkt.

Kraanopstelplaatsen
Daarnaast kregen ook de kraanopstelplaatsen behoorlijk wat engineeringaandacht. Eén van de uitdagingen van het project was de installatie van turbines op sites met beperkte ruimte wegens de hoge densiteit van de industriële en havenactiviteiten. Met gigantische kranen werd de hub (het centrale deel van de windmolen), met een gewicht van 78 ton, geplaatst op een turbinemast van 115 meter hoogte. Voor dergelijke kraanactiviteiten is de stabiliteit van het werkplatform van heel groot belang. Anderzijds was er de uitdaging om voor deze kraanopstelplaats zo weinig mogelijk industriële ruimte in beslag te nemen, zowel tijdens de bouwwerken als de definitieve opstelling.

Uitvoering
De turbines zijn gebouwd bij onder andere Borealis, Indaver, Antwerp Gateway, Tabaknatie, Luiknatie, Norbert Dentressangle, Euroports, Global Container Services, Sea Port Terminals en Transport Van Loon.

Sweco’s sterke expertise in het ontwerp en de realisatie van windparken, in combinatie met een lokale verankering bij verschillende industriële bedrijven in de havenregio, zorgden voor veel vertrouwen bij Siemens om op te treden als technische partner bij dit ambitieuze project.

Nadat de detailed engineering voltooid was, en de civiele werken aan een aannemer werden toegewezen, heeft Sweco ook de dagdagelijkse opvolging van de werken verzorgd. In 2014 zijn de funderingswerken uitgevoerd en in 2015 werden de eerste turbines operationeel. De eerste fase van het windpark is goed voor zo’n 100 Gigawattuur per jaar. Dus groene stroom voor ongeveer 30.000 gezinnen of meerdere lokale bedrijven. Tegen 2020 zal het volledige windturbinepark afgewerkt zijn.

Foto: © Siemens