0 of 0 for ""

Klant

Lotus Bakeries

Locatie

Lembeke

Periode

2013 – …

Sweco is voor Lotus Bakeries in Lembeke een vaste partner voor het leveren van uiteenlopende energy consulting services.

Hierbij een greep uit de opdrachten die we voor Lotus Bakeries hebben uitgevoerd:

  • Haalbaarheidsstudie voor warmterecuperatie op een nieuwe persluchtcompressor: uitgebreide meetcampagne, conceptbepaling, simulatie, rendabiliteitsberekening, uitwerken van de regelstrategie en regelen van de subsidieaanvraag. Door de voorgestelde creatieve oplossing wordt een aanzienlijke hoeveelheid restwarmte van de compressor, die doorgaans naar de atmosfeer verloren gaat, op rendabele wijze gerecupereerd. Dit om te voorzien in de warmtevraag van een industriële wasmachine en nog andere warmwaterverbruikers in de plant. Hetgeen tot een significante aardgasbesparing voor Lotus Bakeries leidt.
  • Opstellen van het Energieplan in het kader van de EBO’s (Energiebeleidsovereenkomsten) met bijhorende nazorg (jaarlijks EBO-monitoring en rapportage naar het VEA) en uitwerking van geplande studiemaatregelen.
  • Energiestudie op de koeling (ijswaterproductie, distributie en –verbruik) en grote elektrische installaties waar concrete besparingsmaatregelen zowel technisch als economisch naar haalbaarheid onderzocht worden.
  • Energieaudits in de verschillende productievestigingen van Lotus Bakeries.

Testimonial Lotus Bakeries

De samenwerking met Sweco loopt zeer vlot. Het is voor Lotus Bakeries een meerwaarde om beroep te kunnen doen op de kennis, drive en passie die de Sweco-medewerkers uitdragen om onze doelstellingen te bereiken.