0 of 0 for ""

Klant

Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV)

Locatie

Lapscheure, Damme

Periode

2013 – 2015

Voor de ombouw van de N49 tot hoofdweg wordt het bestaande lichtengeregelde kruispunt van de N49 met de Vredestraat, ter hoogte van Lapscheure, omgebouwd tot een ongelijkgrondse kruising.

Sweco Belgium heeft in een ruimtelijk-technische haalbaarheidsstudie de diverse mogelijke kruisingen en tracés uitgewerkt en vergeleken.

Om het aantal alternatieven werkbaar en overzichtelijk te houden en het onderscheid tussen de alternatieven te bewaren, werden de uiterste mogelijkheden (extremen) in een eerste stap als zinvolle alternatieven gedefinieerd. Via deze werkwijze werden acht zinvolle alternatieven aangeduid. deze acht alternatieven werden vervolgens geëvalueerd op hun milieueffecten en ruimtelijk-technische haalbaarheid. Op basis van de onderzoeksresultaten van deze eerste stap werd het onderzoeksvenster verfijnd tot een voorkeursoplossing.

Samen met het onderzoek hebben we ook een participatie met de lokale bevolking opgezet. In dit traject was het belangrijk om de mogelijkheden inzichtelijk te maken voor de betrokkenen. Alle potentiële alternatieven werden via visualisaties zo realistisch mogelijk voorgesteld. Op die manier werden de voor- en nadelen, milieueffecten en mogelijke maatregelen goed bespreekbaar.

Figuur: © Polygon