0 of 0 for ""

Klant

Société du Grand Paris

Locatie

Parijs

Sweco neemt het projectmanagement en detailed design op zich voor de realisatie van de Onderhouds- en Stelplaats (SMR) en van de Onderhoudssite voor de Infrastructuur (SMI) van Ligne 15 Est van het Grand Paris Express metronetwerk. Dit in opdracht van de Franse openbare instelling Société du Grand Paris (SGP).

Sweco kreeg in mei 2016 al de projectcoördinatie en het detailed design toegewezen voor de infrastructuur en de inrichting van de automatische metro op de sectie Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot (Ligne 17). Die opdracht bestaat erin de blauwdruk en infrastructuurprojecten van het Franse openbaar transportnetwerk Grand Paris Express te ontwerpen, uit te werken en uit te voeren.Dat Sweco nu ook deze nieuwe opdracht voor de stelplaats en onderhoudssite infrastructuur van Ligne 15 Est ontvangt, is een blijk van vertrouwen. Het project vormt een functionele uitdaging op grotere schaal, want de site zal de naburige lijnen ondersteunen en staat rechtstreeks in verbinding met het nationaal spoornetwerk.

Het consortium dat door Sweco geleid wordt, bestaat uit een internationaal en multidisciplinair team met de architectenbureaus WilkinsonEyre (Londen) en Richez_Associés (Parijs), en de ingenieursbureaus Oteis en Atec (Parijs). Het ereloon voor het consortium bedraagt om en bij de € 10 miljoen.

In 2025 moet het SMR-SMI-project van Rosny-sous-Bois, op de site van Montgolfier, operationeel zijn voor de eerste fase van de gedeeltelijke ingebruikname van Ligne 15 Est. De werkzaamheden voor de stelplaats worden tegen 2030 afgerond.

Hubert Habib

Directeur Grands Projets et Développement