0 of 0 for ""

Klant

NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen

Locatie

Dessel

Periode

2015 – 2020

Partner

Montair Process Technology

Totale oppervlakte

8000m²

Sweco Belgium verzorgt het projectmanagement, staat in voor het volledige technische ontwerp en begeleidt de realisatie van het nieuwe Receptie- en Opslagcentrum 165X (ROC) en het bijzonder opslaggebouw 167X op de site van Belgoprocess in Dessel in opdracht van NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen).

Beide gebouwen worden uitgerust met de meest geavanceerde technieken en zullen voldoen aan de hoogste eisen op vlak van veiligheid.

Receptie- en opslagcentrum 165X
Om het radioactieve afval om te zetten in een stabiel product past Belgoprocess, de industriële dochteronderneming van NIRAS, een heel scala aan verwerkingsmethoden toe. In afwachting van die verwerking wordt het afval gesorteerd, opgeslagen en gecontroleerd in speciale gebouwen, waaronder binnenkort dus ook het nieuwe 165X ROC-gebouw, uitgerust met de meest geavanceerde technieken.

Opslaggebouw 167X voor vaten met gelvorming
In 2013 werd bij een deel van de vaten met verwerkt laagradioactief afval van de kerncentrale van Doel gelvormig vastgesteld. Het nieuwe gebouw 167X wordt specifiek ontworpen om controles en inspecties van die vaten op de meest efficiënte manier te kunnen laten verlopen. Het gebouw komt vlak naast het huidige opslaggebouw waar momenteel de meeste vaten met mogelijke gelvorming staan. Beide gebouwen worden verbonden met een sas, zodat de vaten maar over een korte afstand verplaatst moeten worden, zonder dat er buitentransport nodig is. Telegeleide voertuigen zullen de vaten horizontaal in rekken zetten. Camera’s volgen de plaatsing en registreren ook de inspecties. Bij het ontwerp is ook al rekening gehouden met de sanering en ontmanteling na stopzetting van de exploitatie.

Beide gebouwen beantwoorden aan de meest recente veiligheids- en beveiligingsnormen. Zo gelden er strenge normen voor brandveiligheid en zal het gebouw bestand zijn tegen extreme omstandigheden zoals tornado’s of een aardbeving. Er zal ook rekening gehouden worden met het risico op aanslagen.

Opdracht Sweco Belgium
Het ontwerp van deze opslaggebouwen vereist een interdisciplinair team met tal van niche-experts. Binnen de complexe regelgeving organiseert het ontwerpteam het uitgebreide programma van eisen in een helder plan met oog op functionaliteit en veiligheid.

De stabiliteitsstudies gebeuren volgens de laatste richtlijnen van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en bevatten gedetailleerde berekeningen rond aardbevingen, tornado’s, overstromingen en explosies.

De klimatisatie van het project gebeurt binnen de normen voor nucleaire ventilatie. Omwille van de zeer grote debieten ontstaan enorme luchtkanalen die een grote invloed hebben op de betonnen structuur waaraan reeds strenge eisen gesteld zijn. De wisselwerking tussen beide disciplines gebeurt parallel met het streven naar een duurzame oplossingen voor deze uitdagingen.

Deze duurzaamheidsambitie wordt verder getrokken in de automatisering van het HVAC-ontwerp. Het gebouwbeheersysteem is zeer uitgebreid gezien, niet enkel de klimatisatie maar ook de aansturing van de manutentietechnologie, toegangscontrole en ook talloze veiligheidsaspecten centraal beheerd worden.

Disciplines

 • Flow- & procesarchitectuur
 • Bouwkunde
 • Stabiliteit
 • Klimatisatie
 • Ventilatie
 • Elektriciteit & automatisatie
 • Data & telecom
 • Sanitair & overige piping
 • Omliggende gebouw-infrastructuur
 • Construction management

Diensten

 • Totaalopdracht
 • Projectmanagement
 • Risicomanagement
 • Kwaliteitsmanagement
 • Budgetbewaking
 • Coördinatie
 • Ontwerp & engineering
 • Detailed design
 • Modellering
 • Bouwaanvraag
 • Visualisatie
 • Bodemonderzoek
 • Permanent werftoezicht
 • Voorlopige en definitieve oplevering