0 of 0 for ""

Klant

Via Brugge

Locatie

Brugge-Westkapelle

Periode

2011 – 2017

Partners

Zwarts & Jansma (kunstwerken) en Bas Smet (landschap)

Diensten

studie voorontwerp & ontwerp in tenderfase, vergunningsaanvraag, uitvoeringsstudie in bouwfase

Het snelwegproject A11 Brugge is een van de zes ‘missing links’ in het Vlaamse wegennet en één van de grootste DBFM-projecten (Design, Build, Finance and Maintain) voor wegenis in Vlaanderen.

Sweco Belgium staat in voor het multidisciplinair technisch ontwerp in opdracht van het aannemersconsortium Via Brugge.

Opdracht
Sweco heeft met het consortium Via Brugge een overeenkomst gesloten om de studieopdracht A11 uit te voeren. Het project wordt uitgevoerd via PPS (Publiek-Private Samenwerking) in een DBFM-procedure. Het betreft een complexe interdisciplinaire opdracht waarbij alle vakgebieden aan bod komen: ontwerp van autosnelweg en onderliggende wegenis, rioleringsontwerp, kunstwerken, geotechniek, mobiliteit en verkeer, milieu-aspecten, vergunningen.

Uitvoering
Het gaat om de realisatie, inclusief het 30-jarige onderhoud, van de hoofdwegverbinding A11 tussen de gewestwegen N49 (de Natiënlaan, ter hoogte van de woonkern Westkapelle in Knokke-Heist) en N31 (ter hoogte van de Blauwe Toren in Brugge) en dit over een traject van 12 km.

De A11 sluit via drie knooppunten aan op het onderliggende wegennet. In het zuidwesten zal de A11 via een verkeerswisselaar aangesloten worden op de N31 (richting Brugge en Zeebrugge). In het noordoosten zal met een aansluiting op de Natiënlaan en de bouw van een nieuwe verkeerswisselaar de toegang tot de Zeebrugse haven vanaf de N49 verbeterd worden. Ongeveer in de helft van het traject zal een aansluitingscomplex gerealiseerd worden om het oostelijke deel van de haven te ontsluiten. Over het Boudewijnkanaal wordt op de A11 een nieuwe dubbele beweegbare brug voorzien die de toegang voor zeeschepen naar de achterhaven garandeert.

Resultaten
Inclusief alle onderliggende wegen en fietspaden zal er in totaal 55 km nieuwe weginfrastructuur aangelegd worden. De nieuwe autosnelweg zorgt voor een betere verbinding tussen de haven van Zeebrugge en het hinterland. Door het havenverkeer te scheiden van het lokale verkeer wordt ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de regio vergroot.

Foto’s © Tom D’haenens