0 of 0 for ""

Klant

De Vlaamse Waterweg nv

Locatie

Albertkanaal Antwerpen-Luik

Periode

2014 – 2024

Partner

Arcadis

Diensten

voorstudie, Programma van Eisen, werfopvolging PPS

Sweco Belgium werkt samen met Arcadis aan een deelopdracht voor 31 bruggen over het Albertkanaal te verhogen naar een hoogte van 9,10 m boven het kanaalpeil.

Vijftien bruggen worden via PPS-DBFM (Publiek-Private Samenwerking – Design, Build, Finance, Maintain) herbouwd, de andere zestien worden regulier aanbesteed. We leveren de voorstudie van alle 31 bruggen aan en volgen de PPS-DBFM bruggen in uitvoering op.

Situering
De Vlaamse Waterweg nv verhoogt alle bruggen over het Albertkanaal, zodat containerschepen vier lagen containers kunnen laden en doorgang krijgen op het traject Antwerpen-Luik. Met de verhoging van de bruggen zal de algemene mobiliteit in de omgeving van het Albertkanaal verbeteren en indirect zorgen voor minder files op de E313. Het rendement van het scheepvaartverkeer kan hierdoor met 33 procent stijgen.

Opdracht
De verhoging van vijftien bruggen zal gebeuren aan de hand van DBFM-procedures (Design, Build, Finance, Maintain). Sweco en Arcadis staan in voor het uitwerken en aangeven van het Programma van Eisen (PvE) dat onder andere ook Minder Hinder maatregelen zal bevatten. De opdracht bestaat uit de opmaak van de bestekdocumenten met begeleiding van de aanbestedings-, gunnings- en uitvoeringsfase.

De overige zestien bruggen zullen via een reguliere aanbesteding worden aangepast. Hiervoor helpen we mee aan het uitstippelen van het Minder Hinder verhaal. Dit omvat onder meer de fasering van de werken, de bijhorende omleidingen en de vlotte organisatie van de verkeersstromen.

Resultaten
Met de verhoging van de bruggen zal de algemene mobiliteit in de omgeving van het Albertkanaal verbeteren. Commercieel gezien maakt dit het watertransport aantrekkelijker, zodat meer bedrijven afzien van vrachtverkeer over de weg.