0 of 0 for ""

Vergroeningsscan helpt je bedrijf doorheen de energietransitie

Overweeg je een investering in groene energietechnologie? Sweco biedt je als erkende dienstverlener van VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) een vergroeningsscan om de technische en economische haalbaarheid van je investering te onderzoeken. Als onderneming betaal je 15% van de kostprijs voor deze scan, VLAIO betaalt de andere 85%. De tussenkomst bedraagt maximaal € 10.000 (excl. btw) per traject.

Met VLAIO’s initiatief ‘Vergroening energiedragers’ maak je je productieprocessen minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Van industriële warmtepompen en restwarmtegebruik tot elektrische boilers, de maatregel omvat een breed scala aan technologieën.

Maar welke technologie past het beste bij jou? Daar komt de vergroeningsscan van Sweco in beeld. Onze scan biedt je een op maat gemaakt advies, zowel technologisch als financieel. Samen zetten we stappen naar een groener energieverbruik.

Wie kan gebruik maken van een vergroeningsscan en onder welke voorwaarden?

 • Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen gevestigd in Vlaanderen, zowel niet-ETS als ETS-bedrijven, en met een hoofdactiviteit die op deze NACE-code lijst staat, kunnen een scan laten uitvoeren.
 • Elke onderneming kan voor maximaal twee vestigingen studies laten uitvoeren, met een maximum van twee studies per vestiging.
 • De offerte voor de scan moet door VLAIO worden goedgekeurd voordat de studie begint. Lopende studies komen niet in aanmerking voor een premie.
 • Wettelijk verplichte studies of maatregelen (zoals zekere maatregelen opgenomen in een Energieplan of -audit) komen niet in aanmerking, studiemaatregelen opgenomen in een EBO-energieplan wel.
 • Het gebruik van biomassa die niet voldoet aan de RED II-duurzaamheidscriteria, en energie uit omgevingslucht of stortgas, komen niet in aanmerking.

Wat levert deze studie je concreet op?

 1. De studie omvat een technologische analyse en financiële doorrekening van het gekozen vergroeningstraject, met als doel een effectieve implementatie. Met deze scans wordt het pad geëffend voor de invoering van industriële warmtepompen, elektrische boilers, zonnethermie, biomassaketels, restwarmtegebruik, warmtenetten, thermische opslag, enz.
 1. De vergroeningsscan is dus een gesubsidieerde voorstudie die één technologie/installatie of een specifieke groep verbruikers onderzoekt. Deze concrete vergroeningscase kan in een later stadium mogelijk op investeringssteun rekenen (zoals Ecologiepremie+, GREEN, Call Groene Warmte).

Je zoekt de beste oplossing voor je energievraagstuk?

Contacteer ons vrijblijvend op energy@swecobelgium.be, graag met vermelding van “VLAIO vergroening energiedragers” in het onderwerp.

Ellen Krott

Senior Project Leader

Jonathan Orbie

Energy Consultant

Sweco’s gefaseerde werkmethode

We voeren de vergroeningsscan, een kwalitatieve analyse van technologieën en techno-economische aspecten, uit in drie stappen:

 1. Energiescan en focusbepaling
 2. Opstellen van een uitgebreide lijst met vergroeningsvoorstellen
 3. Techno-economische evaluatie van geselecteerde technologieën

Na de scan plannen we samen de volgende stappen voor de implementatiefase. We werken nauw met je samen tijdens de scan om praktische resultaten te behalen.

Samengevat:

 • Sectoren: energie-intensieve industrieën zoals chemie, ferro- en non-ferro metaal, metallurgie, pharma, voeding, textiel, tankopslag, enz.
 • Regio’s: Sweco’s energieconsultants zijn actief in heel Vlaanderen en hebben lokale kantoren in o.a. Gent, Antwerpen, Zwijndrecht, Zelzate, Kortrijk, Zedelgem, Leuven, Brussel, Groot-Bijgaarden, Westerlo en Hasselt.
 • Totale prijs per scan: € 11.500 (excl. btw) // Prijs voor VLAIO: € 9.775 (excl. btw)
 • Prijs voor jou als ondernemer: € 1.725 (excl. btw)

Jouw engagement voor een vlot verloop

Als klant speel je een cruciale rol in het maximaliseren van de meerwaarde van Sweco als je externe studiebureau. Samen identificeren we efficiënt het decarbonisatie potentieel dat je bedrijfsterrein biedt. Onze ervaring leert dat een samenwerkingsgerichte aanpak de meest kostenefficiënte resultaten oplevert.

Om deze constructieve aanpak te behouden, vragen we je om snel te anticiperen. Dit betekent dat je tijdig informatie levert en de juiste gesprekspartners voorziet bij vergaderingen. Zowel Sweco als je onderneming zetten zich in om de doorlooptijd van de vergroeningsscan te beperken tot 3 maanden, zoals voorgeschreven door VLAIO.

Sweco’s expertise op energievlak

Als toonaangevend studie- en engineeringbureau bouwt Sweco een uitgebreide expertise op in de hele energiewaardeketen. Specifiek vergroenen we energiedragers in een industriële context en biedt Sweco het volledige pallet van consultancy en engineeringsservices in diverse thema’s:

 • Restwarmterecuperatie / warmte-integratie;
 • Valorisatie lage temperatuurwarmte;
 • Absorptiekoeling a.d.h.v. restwarmte;
 • District energy (warmte- en koudenetten);
 • Thermische energieopslag (gestratificeerde buffers, geothermie, WKO, …);
 • Efficiëntiemaatregelen op utilities zoals stoom, warm water, thermische olie, ijswater, NH3-koeling open koelwater-, en persluchtsystemen;
 • Optimalisatie HVAC-systemen;
 • Operationele optimalisatie (setpoints, regelstrategie, …);
 • Elektrificatie, flexibiliteit en demand site management (DSM);
 • Elektrische (stoom)boilers;
 • Elektrische energieopslag (batterijen, vliegwielen, …);
 • Industriële warmtepompen(compressie/chemisch; middel/hoge temperatuur; water/stoom/warme lucht of andere media);
 • Add-on warmtepompen op industriële (ammoniak) koelmachines;
 • Thermische / mechanische damprecompressie;
 • Hernieuwbare energiebronnen (zonnethermie, biomassa, ondiepe en diepe geothermie, riothermie, aquathermie, recuperatie uit RWZI);
 • Warmtekrachtkoppeling (WKK) o.b.v. gasturbine, stoomturbine, (bio)gasmotor;
 • Alternatieve energiedragers (methanol, waterstof, …);
 • Carbon capture, utilization, and storage (CCUS);
 • (Energetische) valorisatie van reststromen (bv: vergisting organisch materiaal voor biogasproductie);

VLAIO: partner bij jouw vergroeningsplannen

De Vlaamse Regering zet sterk in op een lager en duurzamer energieverbruik van Vlaamse bedrijven.

Heeft jouw onderneming plannen om te investeren in een groene technologie, maar wil je eerst onderzoeken of dit technisch en economisch haalbaar is? Doe dan met steun van VLAIO een vergroeningsscan bij 1 van de 10 geselecteerde adviesbureaus. Als onderneming betaal je slechts een deel van de kostprijs voor deze scan, VLAIO betaalt 85% met een maximum van 10.000 euro excl. btw.

Sweco is één van deze erkende dienstverleners. Check de voorwaarden op www.vlaio.be/vergroeningsscan.