0 of 0 for ""

Eerste Belgische verkeersbrug uit weervast staal verenigt duurzame mobiliteit met leefbaarheid en ecologie

De nieuwe brug aan de Hector Henneaulaan in Zaventem maakt deel uit van de bredere herinrichting van de Ring rond Brussel. Sweco zorgde in opdracht van De Werkvennootschap voor het ontwerp, de vergunningen, het aanbestedingsdossier en de aanbestedingsprocedure.

Brug Hector Henneaulaan over de Ring rond Brussel

© De Werkvennootschap

Onze opdracht toont hoe infrastructurele werken als hefboom kunnen fungeren voor het inrichten van een duurzame en vitale leefomgeving. De nieuwe brug zorgt voor een vlotte doorstroming van verkeer, fietsers en voetgangers en is tevens een volwaardige ecopassage. Deze verbinding tussen de waardevolle groenzones aan beide kanten van de Ring biedt ruimte voor de flora en fauna. De groene buffer zorgt daarnaast voor een koelere omgeving tijdens hete zomerdagen en houdt de neerslag langer vast.

Brug Hector Henneaulaan over Ring rond Brussel

© De Werkvennootschap

Veiligheid, mobiliteit en natuurbehoud winnen erbij

De vorige brug was jarenlang een onveilig punt voor de actieve weggebruiker, veroorzaakte file en was in zeer slechte staat. De nieuwe brug is dubbel zo breed en zet sterk in op de veiligheid van fietsers en voetgangers. De doorstroming voor het openbaar vervoer en auto’s is eveneens merkbaar verbeterd.

En dankzij een eigen ecopassage steken ook dieren nu veilig de Ring over. De aangrenzende groengebieden zijn toegankelijk gemaakt voor bewoners en werknemers uit de buurt en vormen een mooie buffer tussen de Ring en de woonbuurten. Niet enkel de aandacht voor de veiligheid voor alle weggebruikers én de natuur maken dit project uniek, ook de uitvoering in weervast staal is een primeur in België. De werken duurden 3 jaar en liepen volledig volgens planning.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is merkbaar trots op deze realisatie: “Een project als dit concretiseert de ambities van het programma Werken aan de Ring: een combinatie van betere verkeersveiligheid en vlotter verkeer, meer aandacht voor de fiets en het openbaar vervoer, extra ruimte voor natuur en meer leefbaarheid voor omwonenden. Met de nieuwe brug van de Hector Henneaulaan en de heraanleg van de directe omgeving realiseren we onze vier doelstellingen in één kwalitatief project. De volgende jaren gaan we de regio Zaventem volledig verder transformeren.”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters

Een veilige en vlotte oversteek voor alle weggebruikers, ook voor dieren

De nieuwe brug heeft een vlotte weginrichting voor alle vervoersmiddelen en stimuleert het stappen, trappen en openbaar vervoer. Wie de brug bekijkt, merkt meteen het ruime fiets- en voetpad dat over de volledige lengte is afgeschermd van het gemotoriseerd verkeer. Ook de bus heeft nu een eigen rijbaan. De doorstroming van auto’s gebeurt op basis van slimme verkeerslichten.

Aan de andere zijde van het fietspad ligt een groenzone waardoor ook dieren veiliger de Ring kunnen kruisen. Dankzij de stobbenwal (een aaneenschakeling van boomstronken) hebben dieren de nodige dekking tijdens hun oversteek. Eens over de brug kunnen ze onder de op- en afritten dankzij heel wat ecotunnels.

Brug Hector Henneaulaan over Ring Rond Brussel

Inrichting van een aangename, groene omgeving

Het project stimuleert ook een betere harmonie tussen de Ring en de aangrenzende natuur. Aan weerskanten van de Ring liggen immers waardevolle groenzones. Die versnipperde zones zijn dankzij de brug verbonden en toegankelijk gemaakt voor omwonenden en werknemers uit de buurt. Het nieuwe aangelegde fietspad slingert doorheen de groenzones richting Woluwedal.

Opvallend zijn ook de vele waterplassen. Ze vormen niet enkel een nieuwe habitat voor watervogels, maar zijn ook essentieel voor het bewerkstelligen van een natuurlijke waterhuishouding. Regenwater wordt nu ter plekke opgevangen en kan langzaam door de bomen worden opgenomen. Goed voor de natuur én minder risicovolle belasting voor het rioleringsstelsel.

Brug Hector Henneaulaan over Ring rond Brussel

Eerste verkeersbrug in België uit weervast staal

Wie op de Ring rijdt en de onderkant van de brug bekijkt, merkt het grote verschil met de andere bruggen over de Ring. De brug is gemaakt uit cortenstaal en niet uit beton, een unicum in België. Cortenstaal is veel sterker dan normaal staal en uiterst geschikt om bruggen mee te bouwen. De roestvorming op het staal is doelbewust en vormt een natuurlijke beschermlaag waardoor het geen onderhoud vergt.

Brug Hector Henneaulaan over Ring rond Brussel

© De Werkvennootschap

Een project van Werken aan de Ring

De bouw van deze nieuwe brug is een project van Werken aan de Ring. Dit programma van de Vlaamse overheid verbetert de mobiliteit op en langs de Ring rond Brussel. Daarnaast bouwt men meer dan 115 kilometer fietssnelwegen en legt men nieuwe busbanen en tramlijnen aan. Langs de projecten zet men ook in op aangenamer wonen en werken. Ook de natuur krijgt extra ruimte.

Binnen de THV MoVeR0 werken Sweco en Arcadis, samen met De Werkvennootschap, aan de herinrichting van de Ring rond Brussel, tussen de knooppunten Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe. Het projectteam zorgt voor verkeerskundige studies, technische en architecturale ontwerpen, de landschappelijk integratie van het project, procesbegeleiding, opmaak vergunnings- en aanbestedingsdocumenten en ondersteuning bij stakeholdermanagement en communicatie.