0 of 0 for ""

Klant

Gassco Belgium

Locatie

Zeebrugge

Periode

2013 – heden

Sweco Belgium adviseerde Gassco bij haar duurzaamheidsrapportage volgens de richtlijnen van GRI-G4 (en eerdere versies) over de sociale, economische en milieuprestaties van de onderneming.

Ook sectorspecifieke richtlijnen voor de olie- en gassector hebben we hierbij in beschouwing genomen. De rapporten werden met succes onderworpen aan de Materiality Disclosure Check (en voorlopers) van GRI.

Sweco heeft ook een nul-audit uitgevoerd m.b.t. duurzaam ondernemen. Dit in overeenstemming met de eisen van ISO 26000 en de MVO-prestatieladder. In de toekomst wordt mogelijk een volledig duurzaamheidssysteem opgezet. Dergelijk proces start met een gedetailleerde inventaris van de eigenlijke bepalingen van de wetgeving, risicobeoordelingen, procedures en documentatie op het gebied van ecologische, economische en sociale aspecten.

De resultaten van de inventarisatiefase worden dan getoetst aan de wettelijke verplichtingen; risicobeoordelingen worden opgemaakt en ontbrekende procedures en documentatie worden opgesteld als basis voor een duurzame bedrijfsvoering. Elk aspect van het proces wordt steeds in nauwe samenwerking met het personeel van het bedrijf besproken.

Foto: © Henderyckx