0 of 0 for ""

Klant

NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen)

Locatie

Dessel

Periode

2018 – 2024

Diensten

werfopvolging en werftoezicht

Opnieuw bevestigt NIRAS zijn vertrouwen in Sweco als een betrouwbare partner door een belangrijk raamcontract toe te kennen voor de werfopvolging en het werftoezicht tijdens de uitvoering van de oppervlakteberging van radioactief afval van categorie A (cAt-project) op de site in Dessel.

Op 26 juni 2006 gaf de federale regering NIRAS de opdracht om het cAt-project te realiseren. Met dit project wordt een oplossing geboden voor de berging van het categorie A-afval in België, het laag- en middelactief kortlevend afval.

De bergingsinstallatie in Dessel zal een oplossing bieden voor de berging van het Belgische categorie A-afval: zowel het categorie A-afval dat vandaag ontstaat, en tijdelijk wordt opgeslagen in de gebouwen van Belgoprocess, als het categorie A-afval dat in de toekomst zal ontstaan, onder andere bij de ontmanteling van de kerninstallaties. Het is verwerkt en geconditioneerd radioactief afval dat een geringe hoeveelheid radioactieve stoffen bevat, waaronder slechts een zeer beperkte hoeveelheid langlevende stoffen. Door die eigenschappen komt categorie A-afval in aanmerking voor berging aan de oppervlakte. Het beheer van radioactief afval heeft als doel radioactieve stoffen enerzijds in te sluiten, zodat ze niet in het milieu terechtkomen, en anderzijds af te zonderen, zodat de mens er niet in direct contact mee komt. Oppervlakteberging is een langetermijnoplossing die het afval op passieve wijze insluit en afzondert van mens en milieu. Dit gedurende de tijd die het afval nodig heeft om het grootste deel van zijn radioactiviteit te verliezen door verval van kortlevende elementen (ca. 300 jaar). Zo wordt de veiligheid gegarandeerd, zonder dat toekomstige generaties zich actief om het afval moeten bekommeren.

Het globale project bestaat uit verschillende deelprojecten:

 • het Communicatiecentrum (Tabloo)
 • de Toegangscluster
 • de Caissonfabriek
 • de Installatie voor de Productie van Monolieten (IPM)
 • de Bergingsinstallatie
 • de Proefafdekking

Opdracht
De opdracht voor Sweco omvat het organiseren en uitvoeren van werfopvolging en werftoezicht bij de realisatie van het cAt-project. Meer specifiek gaat het over de dagelijkse supervisie en management op vlak van conformiteit, kwaliteit, documentatie, testprogramma’s, hoeveelheidscontrole en veiligheid.

Het werftoezicht zal deels georganiseerd volgens expertisedomein. Daarbij komen onder andere volgende disciplines aan bod: bouwkunde (met specifieke aandacht voor grondwerken, infrastructuurwerken, betonwerken en staalstructuren), automatisatie, HVAC, elektriciteit, rolbruggen, procesinstallaties, instrumentatie en beveiligingssystemen.

De opdracht bestaat uit de technische ondersteuning bij de realisatie van het cAt-project en omvat volgende elementen:

 • dagelijks toezicht op de conformiteit met het bestek en de uitvoeringsplanning, inclusief rapportering;
 • toezicht op de planning van de uitvoering van de Quality Control;
 • permanente kwaliteitscontrole op de uitvoering;
 • verzamelen en documenteren van alle kwaliteitsdocumentatie (registraties, keuringen, hold- en witnesspoints,..);
 • opmaak van een fotodossier, rekening houdend met specifieke bepalingen voor aspecten die vertrouwelijk NUC zijn;
 • opmaak van de uitvoeringsspecificaties van testen en keuringen;
 • controle van de uitgevoerde of geleverde hoeveelheden;
 • documentenbeheer in het kader van het bestek en de uitvoering van de opdracht, statusopvolging;
 • topografische opmetingen (indien vereist);
 • aandacht voor veiligheidssituatie op de werf waarbij Sweco een voorbeeldfunctie terzake heeft.
Copy link
Powered by Social Snap