0 of 0 for ""

Klant

grote speler op de energiemarkt

Locatie

site van een energiecentrale

Periode

oktober 2017 – juli 2018

Disciplines

projectmanagement, detail engineering, procurement, constructiemanagement

Sweco heeft voor een energiecentrale de engineering, procurement en het constructiemanagement (EPCm) uitgevoerd, voor de uitbreiding van het brandblusnetwerk in de machinezaal.

Binnen dit project heeft Sweco het algemeen projectmanagement op zich genomen, waaronder o.a. het beheer en de opvolging van het wijzigingsproces en het financiële projectaspect. Om een efficiënte engineering te realiseren, werden grote delen van de installatie in kaart gebracht met de laserscanningtechniek. Zo kon tijdens de engineeringsfase de meest optimale routing in de bestaande installatie bepaald worden.

Het project omvatte o.a. de volledige omsluiting (creëren van een ringleiding) van de voedingsleiding van het brandblusnetwerk. De nodige afsluiters zijn hiervoor bijgeplaatst om gerichte deelconsignaties te bekomen en er werd een nieuwe bijkomende aansluiting aan het ondergrondse hoofdnet voorzien. Bijkomend werden er 12 bestaande blusposten aangepast en werden automatische blusvoorzieningen bijgeplaatst. Met nieuwe aangepaste blusgordijnen werd een scheiding gecreëerd tussen de twee entiteiten. Ook een modernisering van de bestaande schuiminstallatie behoorde tot de projectscope. Hier werd de bestaande schuiminstallatie met bladdertanks vervangen door een nieuwe grotere collector, twee grotere schuimtanks en een schuiminjectiepomp.

Gezien de aard van de installatie werd ook het constructiemanagement aan Sweco toevertrouwd. Dit vertaalde zich in een doorgedreven constructiemanagementstrategie. Die werd al tijdens de ontwerpfase opgestart met het opstellen van een HSE-strategie, een kwaliteitsplan en het uitwerken van de voorafgaande constructieplanning.