0 of 0 for ""

Klant

Noord Natie Terminals

Locatie

Port of Antwerp

Periode

2017 – 2018

Disciplines

Architectural & Civil, Construction Management, E&I (Electrical Instrumentation), Equipment, Piping, Process, Project Administration, Procurement, Project Management

Noord Natie Terminals heeft haar bestaande terminal met twee nieuwe tankparken voor gevarengoed uitgebreid.

De opdracht voor Sweco bestond o.a. uit de basic engineering voor de site, de detail engineering van de diverse disciplines en het constructiemanagement. Samen met de klant, volgens de co-engineering methode, hebben we de meest optimale oplossingen bestudeerd.

Om de extra opslagcapaciteit van 32.000 m³ te realiseren, werden twee tankparken voorzien, met respectievelijk 6 en 7 opslagtanks. Ook een nieuwe stijger voor scheepsverlading, de uitbreiding van de bestaande vrachtwagenverlading en een dampverwerkingsinstallatie (DVI) stonden op de planning. Het ontwerp van de installatie laat bovendien toe om diverse producten op te slaan en indien nodig kunnen de tanks voorzien worden van verwarming.

Het takenpakket van Sweco bestond uit de volgende luiken:

  1. Het masterplan met de basic engineering van de twee nieuwe tankparksites.
  2. Opstellen van de omgevingsvergunning (civiel luik)
  3. Detail engineering van de disciplines, waarbij we de P&ID’s uitgewerkt hebben. We bepaalden de volledige lay-out in een 3D-model, inclusief de iso’s van alle leidingen en de stress- en waterslagberekeningen. Voor de Civil-discipline bestudeerden we de funderingen van de tanks, de tankparken, de buizenbruggen en de steiger, alsook van de staalbouw (buizenbruggen, steiger, bordessen ,…). Bij de Equipments hebben we de specificaties aangeleverd voor de verdere opmaak van de prijsvraag en de bid tabs. Binnen het domein van E&I en Project Administration zorgden we tenslotte voor de vereiste engineeringdocumenten en de lastenboeken voor uitvoering.
  4. De verantwoordelijkheid voor het constructiemanagement van alle constructie-activiteiten werd aan Sweco toevertrouwd. Naast de supervisie stonden we ook in voor de technische ondersteuning, zoals het goedkeuren van de engineering van de aannemers.