0 of 0 for ""

Quartz, een full lifecycle project

Diensten

speciale technieken, stabiliteit, facade engineering, EPB verslaggeving, BREEAM, acoustical engineering, nazorg en monitoring

Opdracht

vervangingsnieuwbouw , kantoorgebouw

Klant

Cofinimmo

Architect

POLO architecten

Plaats

Brussel, België

Oppervlakte

11.590 m²

Data

2014-2020

Het kantoorgebouw Quartz in Brussel vervangt een verouderd kantoorgebouw. Poponcini & Lootens en VK architects+engineers, part of Sweco ontwierpen een passief kantoorgebouw dat beantwoordt aan de nZEB-criteria en een BREEAM Excellent certificaat behaalde.

 

Duurzaam én waardevast

Een waardevast project anticipeert op toekomstige uitdagingen, zoals reductie van CO2-voetafdruk, multi-inzetbaarheid en het creëren van een gezonde omgeving. Met deze BREEAM-opdracht voor het Quartz gebouw illustreert Sweco een deel van zijn full lifecycle ambities. Met de knowhow en langetermijnsoplossingen van onze interdisciplinaire teams kan de klant, uitbater en/of eindgebruiker de duurzaamheidsambities in elke fase bewaken. Zo blijven in een full lifecycle samenwerking projecten ook na ingebruikname beantwoorden aan de gestelde duurzaamheidsambities.

Meerdere duurzame maatregelen, zoals open klimaatplafonds en fotovoltaische panelen, beperken de energievraag. Een “cradle to cradle”-studie analyseerde de milieu-impact van het gebouw aan de hand van de BRE Global-methode en met behulp van de software IES VE. Volledig in lijn met onze full lifecycle ambities, monitort Sweco het verbruik van het opgeleverde gebouw en de comfortbeleving door de gebruikers. Zo kan de uitbater het gebouw optimaal blijven gebruiken voor een waardevast project op lange termijn.

BREEAM als langetermijnsfilosofie

In het kader van de BREEAM-benadering doet uitbater Cofinimmo ook beroep op Sweco voor seasonal commissioning en after-care eens het gebouw in gebruik is. Middels een data gedreven werkwijze wordt de praktijksituatie gemonitord en door onze experts geanalyseerd. Dit leidt gedurende de eerste drie jaar tot verdere optimalisatie van het energie verbruik, in combinatie met een aangenaam comfort.

Een eerste fase brengt de tellers in kaart en verifieert of ze de nodige informatie kunnen verschaffen. Een jaarlijks rapport toont de verbruiken, hiaten in de data en opportuniteiten voor verbeteringen.

Correct meten is weten

De manier waarop men met energie omgaat in een gebouw is essentieel voor de duurzaamheid ervan. Quartz  beschikt  over  een  gebouwbeheersysteem  (GBS)  dat  de  geïnstalleerde  sensoren  en energietellers monitort in real-time, en de meetpunten opslaat voor latere verwerking. Een eerste analyse toonde aan dat het GBS bepaalde data niet correct bijhield, en werden er abnormale verbruiken opgemerkt. Dat bemoeilijkt een correcte interpretatie van de data. Uit de after-care is gebleken dat sommige afwijkende resultaten te verklaren zijn door de regeling van de installaties die nog niet op punt staat. Door via het GBS in te zetten op een betere regeling van het geheel, kan op heel wat vlakken energie bespaard worden.

Zo kon het GBS de volgende jaren zoveel mogelijk data leveren voor een gedetailleerde logging van:

 • temperatuur en CO2 van bepaalde ruimtes gedurende een volledige week in elk seizoen
 • de pulsie temperatuur en relatieve vochtigheid voor alle luchtgroepen.

Andere data die duiding geven: het aantal personen in het gebouw, de sturing van de zonwering en de verbruiken van de hoofdtellers.

Het rapport beschrijft de resultaten van de sensoren, de onderzoeksvragen en de analyse van de data. Het maakt daarbij een onderscheid tussen sensoren voor elektriciteit, , gas , en voor water. Daarnaast bracht er vergelijkende studie het verbruik voor verwarming, koeling, verlichting, ventilatie, waterverbruik, apparatuur, liften etc… beter in kaart.

Weten om te verbeteren

De meetgegevens worden geanalyseerd aan de hand van een aantal essentiële onderzoeksvragen: Zijn de verbruiken ‘logisch’?

 • Wat is het aandeel regenwater?
 • Kunnen we de verbruiken vergelijken met referentiewaarden?
 • Wat is het effect van zonnepanelen op het elektriciteitsverbruik?
 • Is er een link tussen het elektriciteitsverbruik van een verdieping (bezetting) en de verwarming/koeling?
 • Welk aandeel elektriciteit gaat naar de technieken?
 • Komen de inschattingen van de haalbaarheidsstudie bij de start van het project overeen met de meetdata?
 • Is er sluimerverbruik?
 • Zijn er onregelmatigheden die kunnen vermeden worden?
 • Ontbreekt er nog essentiële data?

 

Het monitoren van het GBS biedt een inkijk achter de schermen van een gebouw. Niet alleen de werking en de verbruiken van de installaties, maar ook het gedrag van de mensen worden erin blootgelegd.

 

Eva Deheegher, project engineer
M&E engineering

Een uitgebreid rapport met antwoorden, ondersteund door grafieken, geeft aan waar punten voor verbetering liggen.

Gebruikerscomfort

Een tweede fase omvat een enquête bij de gebruikers over het comfort van het gebouw. Focus ligt op de perceptie van de voornaamste parameters, namelijk luchtkwaliteit, het visuele, akoestische en thermische comfort. Het monitoren van een gebouw biedt namelijk potentieel om niet alleen de verbruikskosten te verlagen, maar ook het comfort van de gebouwgebruikers te verhogen door onder andere actief energiebeheer toe te passen.

Optimaal comfort is evenwel niet enkel een kwestie van cijfers (temperatuur, luchtsnelheid, daglichtfactor…). Gebruikers ervaren een veel hoger psychisch comfort in een gebouw waar ze voeling hebben met buiten.. Verschillende studies tonen aan dat een goed psychisch comfort resulteert in een hogere werkefficiëntie en een lagere afwezigheidsfactor. De enquête toont aan dat de gebruikers het comfort in het gebouw over het algemeen als goed ervaren.

Engagement voor de volledige levensduur

Bij Sweco bekijken we de relatie met onze klanten, hun projecten en de eindgebruikers op lange termijn.

We  zijn  de  gedreven  ontwerper  die  een project tot zijn volle potentieel ontwikkelt, met expertise en diensten voor elke stap van  zijn  levenscyclus,  tot  en  met  het einde.  Onze  medewerkers  spannen  zich elke dag gepassioneerd in voor een betere toekomst.

Ervaren experts die steeds de grenzen van de innovatie en de creativiteit opzoeken, met  inzet  van  slimme  (digitale)  tools  en technieken, om voor elk project opnieuw tot het uiterste te gaan. Hun multidisciplinaire kennis resulteert in boeiende, intelligente en “future-proof” ontwerpen.