0 of 0 for ""

Sweco Belgium zorgt mee voor opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk


Het consortium THV Sweco-Arcadis heeft de opdracht voor de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen verworven. De studie wordt momenteel opgestart. De opdracht omvat het opmaken van een integraal ontwerp voor de opwaardering van dit kanaal. Waterwegen en Zeekanaal NV is de opdrachtgever.

Met de opwaardering van het kanaal zal er een volwaardige klasse Va-verbinding gerealiseerd worden tussen de Leie en de Schelde. Het project maakt deel uit van een EU-initiatief om deze economische regio’s met elkaar te verbinden via een waterweg die grotere vrachttransporten met container- en duwvaartschepen kan verwerken.

Vooral het gedeelte op het grondgebied van de stad Kortrijk zal ingrijpend aangepakt worden. Vandaag is deze zone met het gabarit en de sluizen uit de negentiende eeuw slechts toegankelijk voor schepen tot 300 ton. In de toekomst zullen schepen tot 3.000 ton tot aan de sluis in Zwevegem kunnen varen en worden zo de belangrijkste economische zones aan het kanaal bediend.

Het project wordt op een geïntegreerde wijze uitgewerkt met bijzonder aandacht voor de stedelijke en landschappelijke integratie van het nieuwe kanaal in het stadsweefsel van Kortrijk. Sweco Belgium stuurt met haar teams Urban.Habitat, Infrastructure en Civiele techniek dit project aan en zorgt eveneens voor de procesbegeleiding.  Het project is immers ook een innovatie op vlak van procesaanpak met de toepassing van het nieuwe Decreet Complexe Projecten. Sweco verzorgt het overleg en samenwerking tussen de verschillende betrokken besturen, en de communicatie en participatie naar de stakeholders.

Daarnaast staat Sweco mee in voor het ontwerpen en uitwerken van oplossingen voor de verdieping van de vaarweg, de verhoging van bruggen en de modernisering van bepaalde sluizen op het kanaal Bossuit-Kortrijk. De drie geklasseerde sluizen nabij Kortrijk worden bovendien vervangen door een nieuw sluizencomplex. Deze nieuwe opdracht in de waterbouwsector kadert binnen de geïntegreerde aanpak van complexe stedelijke infrastructuurprojecten.

CONTACT
Matthias Belpaire
Projectleider
+32 475 69 45 30
matthias.belpaire@swecobelgium.be

Rik Houthaeve
Procesbegeleider
+32 474 85 12 85
rik.houthaeve@swecobelgium.be

Voor de aanpak Complexe Projecten kunt u terecht bij:
Annelies Anthierens
+32 473 63 89 78
annelies.anthierens@swecobelgium.be