0 of 0 for ""

Klant

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer – Directie Vervoersinfrastructuur – Beliris

Locatie

Brussel

Periode

2011 – …

Partners

Amberg Engineering sa, SM Métro, TPFE-Bagon en SM Van Campenhout-AREP

Diensten

haalbaarheidsstudie, richtplan, voorontwerp

Het Metro Noord project omvat de verlenging van de Brusselse metro richting Schaarbeek en Evere. Het nieuwe traject, een welkome aanvulling op de overbelaste bovengrondse tramlijn, zal per jaar zo’n 60.000 reizigers verwerken.

Sweco Belgium werkt als leidend ingenieursbureau mee aan deze nieuwe metrolijn.

Opdracht
Beliris vertrouwde in 2009 aan de tijdelijke vennootschap Bureau Métro Nord (BMN), waarin Sweco de leiding heeft, de haalbaarheidsstudie toe van een uitbreiding van het zeer performante openbaarvervoersnetwerk naar het noorden van Brussel, tussen het Noordstation en Bordet.

Het eerste deel van de studie ‘Socio-economische opportuniteit en strategie’ is in 2012 afgerond. Tevens werden verschillende trajecten onderzocht. Het tweede deel van de studie is ook afgewerkt en sloeg op de technische en geotechnische haalbaarheid om het ideale traject van de metrolijn tussen het Noordstation en Bordet vast te leggen. Het derde deel van de studie (voorontwerp) wordt nog verder afgewerkt.

Trajectbepaling
De Brusselse regering koos voor het traject ‘Schaarbeek dichtbevolkte wijk’. Dit traject heeft het grootste reizigerspotentieel en is bovendien het kortste en dus goedkoopste van de drie onderzochte trajectvarianten. Het tracé scoort ook het best op vlak van technische haalbaarheid. De nieuwe metrolijn van 4,36 km telt zeven stations: Liedts, Collignon, Verboeckhoven, Riga, Linde, Vrede en Bordet. De bouw van de nieuwe metrotunnel gebeurt via het boren van een enkele tunnelpijp met een doorsnede van 9,8 meter.

De Brusselse regering legt de eindhalte van Metro Noord in Bordet, maar behoudt de mogelijkheid om deze metrolijn in een latere fase te verlengen tot Haren. Het is de bedoeling in 2019 met de bouw van start te gaan. De ingebruikname is gepland voor 2025.

Copy link
Powered by Social Snap