0 of 0 for ""

Parkconsult brochure

Parkconsult brochure

16 goede redenen voor parkeerbeleid

16 goede redenen voor parkeerbeleid

Ontwerp en financiering parkeerinfrastructuur (Mobiliteitsacademie)

Ontwerp en financiering parkeerinfrastructuur (Mobiliteitsacademie)

Parkeren. Een vakgebied waarin kennis over mobiliteit, ruimte, vastgoed, bouwkunde en infrastructuur samenkomen: bij Parkconsult. Parkconsult gaat samen met u op zoek naar de beste parkeeroplossingen: innovatief, duurzaam, gebruiksvriendelijk én technisch en financieel haalbaar.

Wij geven u in elke fase onafhankelijk advies: van initiatief tot beheer en onderhoud. U krijgt slimme oplossingen voor alle aspecten van parkeren en duurzaam parkeerbeleid.

Parkeerproblemen efficiënt aanpakken? Dat doet u met een ruime blik. Durf in vraag te stellen wat vanzelfsprekend lijkt. De beste resultaten? Die bereikt u met verschillende maatregelen en overleg tussen alle betrokken partijen. Én het levert gegarandeerd win-winoplossingen op. Onze parkeerspecialisten zoeken een goed evenwicht tussen alle parameters van een parkeervraagstuk. Zo dragen exploitant, overheid én gebruiker het gekozen parkeerbeleid.

Parkeeronderzoek
Sweco voert traditioneel parkeeronderzoek voor u uit. Daarnaast brengen we met Mobile Mapping de parkeercapaciteit- en bezetting in kaart. We leveren de resultaten daarvan aan in GIS-bestanden. Zo vult u ze aan en bewerkt u ze naar eigen wens.

Parkeerbeleid en -balans
Met duurzaamheid als vertrekpunt ontwikkelde Sweco een analysemodel waarmee we de parkeervraag berekenen. Daarbij is dubbelgebruik belangrijk: hoe en in welke mate gebruiken verschillende doelgroepen parkeerplaatsen? Want dubbelgebruik laat toe tot dertig procent minder parkeerplaatsen te plannen. En dat bespaart op kosten en ruimte, en verhoogt de opbrengsten per parkeerplaats. Voor de stad Vilvoorde onderzochten we verschillende scenario’s voor een nieuw parkeerbeleid. In enkele daarvan stelden we een ondergronds parkeergebouw voor. Naast de gevolgen voor mobiliteit bekeken we ook de technische en economische haalbaarheid.

Parkeernorm
Veel steden en gemeenten gebruiken bij nieuwe projecten een eigen parkeernorm. Sweco zorgt voor een berekende onderbouwing.

Ontwerp van parkeergarages
Sweco staat in voor het volledige ontwerp van parkeerpleinen, ondergrondse garages of parkeervoorzieningen geïntegreerd in gebouwen. Wij zoeken altijd de ideale mix tussen efficiënt ruimtegebruik en gebruikscomfort. Daarbij hanteren we de checklist die de European Standard Parking Award (ESPA) gebruikt om parkeervoorzieningen te beoordelen. Een voorbeeld? Sweco ontwerpt een parkeergarage voor vierhonderd wagens onder het Operaplein in Antwerpen. Hiervoor begeleiden we de aanbesteding van het conceptontwerp. We bestuderen inrichting, stabiliteit, bouwkunde en speciale technieken zoals ventilatie, en rook- en warmteafvoerinstallaties.

Financiering, beheer en exploitatie
Beheert u of baat u parkeerinfrastructuur uit? Al in de opstartfase is het belangrijk om inzicht te hebben in de financiële haalbaarheid, de exploitatiemogelijkheden en de verschillende manieren om een parking te organiseren. We adviseren u welke taken u het best uitbesteedt en welke u zelf uitvoert. Op vraag van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer in Nederland stelden we een discussienota op over de uitbesteding van parkeertaken. Wij bekeken voor hen de ontwikkeling, eigendom, exploitatie en het beheer van parkeergarages. Verschillende Belgische en Nederlandse gemeenten tekenden in.

Kosten-batenanalyse parkeervoorzieningen
Met een rekenmodel bepaalt Sweco de waarde van een parkeergarage. We houden rekening met bouw-, personeels- en algemene kosten, en met de parkeeropbrengsten. Daarmee berekenen we de rentabiliteit en kijken we na of de investering zichzelf terugverdient. Wijzigen de parameters? Dan tonen wij u de gevolgen.

Tijdelijke parkeergarages
Sweco zoekt altijd duurzame en vernieuwende oplossingen. Samen met Ballast Nedam ontwikkelden we een demonteerbare parkeergarage: 96% van de materialen is herbruikbaar! Ideaal als tijdelijke parkeeroplossing. Na gebruik demonteren, verkopen of verhuren en monteren we ze opnieuw op een andere locatie.

Parkeren voor vrachtwagens en fietsen
En wat met vrachtwagens die ’s nachts of in het weekend op de openbare weg geparkeerd staan? Op diezelfde momenten staan de parkings van industrieterreinen meestal leeg. Beide op elkaar afstemmen is dan ook een logische oplossing. De stad Brugge vroeg aan Sweco om te bestuderen hoe ze haar inwoners dicht bij hun woning aantrekkelijke en diefstalbestendige fietsenparkings geeft. In de smalle straatjes en kleine huisjes is een fiets parkeren niet altijd mogelijk. We brachten de problematiek en de mogelijkheden voor bijkomende parkeervoorzieningen in kaart.

Communicatie
Een doordachte communicatie is essentieel om een (nieuw) parkeerbeleid op te starten. Zeker wanneer het gaat over de invoering van betalend parkeren, rijzen heel wat vragen bij diverse stakeholders: bewoners, handelaars, werknemers enz. Sweco helpt u als bestuur om de juiste communicatiestrategie uit te stippelen. Zo staat het parkeerbeleid niet op losse schroeven, maar kadert dit in een ruimer beleid van duurzame stadsontwikkeling. U leest meer hierover in dit artikel: “16 goede redenen voor parkeerbeleid”.

Stefaan Lumen

Team Manager Centrum