0 of 0 for ""

Klant

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Locatie

Balmatt-site Mol

Periode

2015 – 2017

Diensten

o.a. ontwerp warmtenet, geothermiecentrale, E&I en automatisatie

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft succesvol een proefboring op de Balmatt-site in Mol uitgevoerd.

Dit voor de toekomstige bouw van een diepe geothermiecentrale die warm water uit de ondergrond zal halen. Sweco Belgium is onder meer aangeduid als de ontwerper van het warmtenet dat de warmte vanuit de centrale naar de afnemers verdeelt.

Situering
Op 14 september 2015 werd de proefboring op de site gestart. Met deze boring wil VITO het beschikbare debiet aan warm water op bijna 4 km diepte in de ondergrond meten. In Vlaanderen werd trouwens nog nooit dieper dan 3 km geboord. Op een diepte van ongeveer 3,6 km hebben de onderzoekers een watervoerende laag aangetroffen die tot 124°C warm is. Deze laag zal de geothermiecentrale aandrijven.

Opdracht
In eerste instantie zal de onttrokken warmte ingezet worden voor de verwarming van de VITO/SCK-gebouwen. Sweco voert de studies uit voor het warmtenet van de geothermiecentrale naar de stookplaats van VITO, een traject van circa 1,8 km. Daarnaast zorgt Sweco voor het ontwerp van de geothermiecentrale, de E&I (Electrotechniek & Instrumentatie) en de automatisatie, en bestuderen we de pompen in de boorput, de ontgassing, de filterinstallatie en de brine warmtewisselaars. De brine warmtewisselaars worden gekoppeld met het warmtenet, dat op zijn beurt gekoppeld wordt met de stookplaats van VITO/SCK.

In een volgende fase kan de geothermische warmte aangewend worden voor het leveren van warmte aan bijkomende warmtevragers en/of de productie van duurzame elektriciteit. Via bijkomende boringen kunnen bijna 20.000 gezinnen van duurzame stroom voorzien worden.

Resultaten
De uitslag van de proefboring was gunstig, daarom acht VITO bijkomende geothermische centrales mogelijk in een groot deel van de Antwerpse en Limburgse Kempen. Schattingen wijzen uit dat ongeveer 24.000 km aan warmtenetten dient te worden aangelegd om de warmte van die centrales naar de eindgebruikers te transporteren. Sweco staat alvast klaar om die uitdaging met haar ruime expertise aan te pakken.

De Vlaamse overheid ondersteunt geothermie ten volle en ziet dit als een belangrijk onderdeel van de energiemix van morgen. Diepe geothermie kent als energiebron immers vele voordelen: lokaal en continu beschikbaar, quasi vrij van broeikasemissies en niet afhankelijk van schommelingen op de oliemarkt. Zo zal Vlaanderen in de toekomst veel minder aangewezen zijn op vervuilende fossiele brandstoffen uit het buitenland.