0 of 0 for ""

Klant

Vynova Belgium

Periode

2019 – 2020

Project

energiestudie en meetcampagnes op open koelwatersysteem

Deze energiestudie kadert in het EBO-engagement (EnergieBeleidsOvereenkomst) van Vynova, waarbinnen het bedrijf jaar op jaar inspanningen levert op vlak van energie-efficiëntie.

De diepgang van de beschouwde studie illustreert welke moeite energie-intensieve bedrijven vandaag doen om na een lang traject van energie-efficiëntie programma’s toch nog bijkomende efficiëntiewinsten te blijven boeken.

Het koelwatersysteem van de elektrolyse-afdeling is een energie-intensieve component van de site (primaire pompen van 500 kW). Op basis van de uitgevoerde elektrische, hydraulische en thermische meetcampagnes en analyses doorheen deze energiestudie is een aanzienlijk technisch en economisch haalbaar besparingspotentieel geïdentificeerd. De besparingsmaatregelen focussen vooral op (dynamische) koelwater debiet- en drukreductie, optimalisatie van pomprendementen en snelheidsregeling van koeltorenventilatoren.

Duurzame besparingen:

  • De studie heeft geresulteerd in de identificatie van een reeks kostenefficiënte energiebesparingsmaatregelen van aanzienlijk potentieel.
  • Ten opzichte van hernieuwbare energie hebben deze energie-efficiënte maatregelen het voordeel dat ze leiden tot lagere kosten voor de eindverbruiker én een daling van de totale systeemkost: afname van de belasting op het elektriciteitsnet, geen intermitterend karakter, hogere kostenefficiëntie.
  • Naast de optimalisaties in de initiële scope zijn doorheen deze studie bijkomende inzichten en verbetervoorstellen tot stand gekomen die mogelijkheden scheppen voor verdere stappen op vlak van energie-efficiëntie.
  • De geïdentificeerde besparingsmaatregelen zijn een praktijkvoorbeeld van de wezenlijke bijdrage die energie-efficiëntie volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dient te leveren voor het behalen van de klimaatdoelstellingen:

Figuur: IEA Sustainable Development Scenario

Testimonial Vynova Belgium

De Sweco-medewerkers hadden een zeer brede kennis over de materie. Het was mooi om zien hoe ze met passie voor het vak de opdracht hebben uitgevoerd. De aanpak van de opdracht zat goed in elkaar. Een structuur en systematiek die voor iedereen duidelijk was en goed werkte. Er werden ook opdrachtoverschrijdende aanzetten/ideeën gegeven voor andere interessante projecten. Die out-of-the-box mindset is goud waard. De rapportage en overlevering van documentatie was goed verzorgd. Hierop kunnen wij gemakkelijk verder bouwen, ook na een paar jaar. Onze dank voor deze samenwerking.